Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Nr ogłoszenia: 286662-2015