Zawiadomienie o wyborze nr 1/NR/04/2014/I

Toruń, dn. 31.10.2013r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na całodobowy wybór i ochronę mienia oraz sprzątanie pomieszczeń laboratoryjno-biurowych

Postępowanie nr 1/NG/04/2014/I, nr ogłoszenia 206703 – 2014

Zamawiający – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55, 87-100 Toruń, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) zawiadamia, że w wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Całodobowy dozór i ochronę mienia oraz sprzątanie pomieszczeń laboratoryjno – biurowych Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników dokonano wyboru oferty złożonej przez firmę:

Przedsiębiorstwo Usługowe

„JAREXS” Sp. z o.o.

ul. Okólna 1A

59-220 Legnica

Wartość oferty brutto: 542 907,00

Oferta otrzymała 100 punktów w podanym kryterium najniższa cena (cena 100%)

Pozostałe oferty podlegające ocenie otrzymały następującą ilość punktów:

  1. Multiservice Sp. z o.o.

ul. Artyleryjska 3H, 10-165 Olsztyn – wartość oferty brutto 717 600,00 zł

Oferta otrzymała 76 pkt

  1. Biuro Ochrony Przedsiębiorstw MERPOL Sp. z o.o.

           ul. Dąbrowskiego 164a, 60-594 Poznań – wartość oferty brutto 562 800,00 zł

           Oferta otrzymała 98 pkt

  1. IMPEL Security Provider Sp. z o.o.

ul. Ślezna 118, 53-111 Wrocław – wartość oferty brutto 849 961,08 zł

Oferta otrzymała 64 pkt

  1. EVER GRUPA Sp. z o.o.

ul. Arkuszowa 39, 01-934 Warszawa – wartość oferty brutto 548 740,56 zł

Oferta otrzymała 99 pkt

  1. Security & Cleaning System Sp. z o.o.

ul. Racławicka 15/19, 53-149 Wrocław – wartość oferty brutto 1 180 033,53 zł

Oferta otrzymała 46 pkt

Wykonawca, którego oferta została odrzucona:

 

FORMACJA S.C. Wojciech Nosek, Ireneusz Krzyżanowski

           ul. Klimasa 2, 41-800 Zabrze

Zawiadomienie o wyborze nr 1/NR/04/2014/I