Zespoły badawcze

Grupa Badawcza Przetwórstwa Materiałów Polimerowych

Lider Grupy

dr inż. Krzysztof Bajer

tel.: +56 6500044 wew. 165
email: krzysztof.bajer@impib.lukasiewicz.gov.pl

Grupa Badawcza Przetwórstwa Materiałów Polimerowych zajmuje się modyfikacją i opracowywaniem nowych materiałów polimerowych opartych na typowych polimerach syntetycznych oraz polimerów biodegradowalnych. Doradzamy, proponujemy i opracowujemy technologie ich przetwórstwa do postaci gotowych wyrobów. Staramy się podchodzić indywidulanie i kompleksowo do każdego problemu i wspólnie z Klientem ustalamy najlepszy plan badań prowadzący do ich rozwiązania. Wykonujemy opinie o innowacyjności, ekspertyzy naukowe oraz opinie sądowe jako biegli w zakresie naszej działalności. Prowadzimy szkolenia specjalistyczne zarówno teoretyczne jak i praktyczne w zakresie tworzyw polimerowych, ich właściwości, modyfikacji i przetwórstwa oraz recyklingu. Tematy i plan szkolenia wspólnie ustalmy z Klientem.

Główne kierunki badawcze:

 • Modyfikacja polimerów, recyklatów i kompozytów polimerowych w celu poprawy ich właściwości wytrzymałościowych, biobójczych, grzybostatycznych i innych
 • Opracowywanie nowych kompozytów, w tym biodegradowalnych na bazie polimerów naturalnych i syntetycznych
 • Wytwarzanie w skali laboratoryjnej (do 20kg) kompozytów polimerowych i prototypowych wyrobów metodą wytłaczania lub termoformowania
 • Pomoc i udział przy ustalaniu zakresu badawczego we wnioskach projektowych
 • Szkolenia specjalistyczne
 • Doradztwo naukowe

Grupa Badawcza Technologii i Budowy Maszyn

Lider Grupy

inż. Adrian Bartnicki

tel.: +48 56 650 00 44 wew. 157
email.: adrian.bartnicki@impib.lukasiewicz.gov.pl

Grupa Badawcza Technologii i Budowy Maszyn to zespół specjalistów i zarazem pasjonatów, który oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie urządzeń do przetwórstwa tworzyw polimerowych. Oferujemy szeroką gamę urządzeń, od małych laboratoryjnych, do dużych kompletnych linii produkcyjnych z powodzeniem pracujących w przemyśle. Urządzenia i linie technologiczne projektowane w Naszym biurze konstrukcyjnym pod indywidualne zamówienia to m.in. aparatura badawcza, urządzenia do opracowywania nowych technologii, urządzenia niestandardowe dostosowywane do indywidualnych wymagań.

Posiadamy własne biuro konstrukcyjne, konwencjonalny park maszynowy, halę montażową. Na miejscu współpracujemy ze specjalistami i technologami z Laboratorium Doświadczalno – Technologicznego Tworzyw.

Główne kierunki badawcze:

 • dostarczamy standardowe maszyny i linie technologiczne do przetwórstwa tworzyw;
 • opracowujemy nietypowe projekty pod indywidualne potrzeby;
 • tworzymy prototypowe maszyny pod indywidualne potrzeby
 • dorabiamy i regenerujemy części i narzędzia do przetwórstwa tworzyw polimerowych;
 • serwisujemy wykonane przez nas urządzenia

Grupa Badawcza Farb i Tworzyw

Lider Grupy

dr inż. Ewa Langer 

tel.: +48 32 231 90 45
email: ewa.langer@impib.lukasiewicz.gov.pl

Grupa Badawcza Farb i Tworzyw zajmuje się opracowywaniem nowych technologii wyrobów lakierowych o wymaganych właściwościach na różne podłoża. Oferujemy szeroki zakres badań wyrobów lakierowych do różnych zastosowań oraz surowców do ich wytwarzania. Wykonujemy badania właściwości optycznych (barwa, TSR), fizykomechanicznych i antykorozyjnych powłok. Przeprowadzamy ekspertyzy i wydajemy opinie dotyczące przyczyn wystąpienia wad wymalowań. Na zamówienie produkujemy specjalistyczne farby, m.in. antystatyczne, trudnopalne.

Główne kierunki badawcze:

 • opracowywania innowacyjnych, przyjaznych dla środowiska technologii wytwarzania wyrobów lakierowych i tworzyw polimerowych;
 • wdrażanie do stosowania nowoczesnych, nietoksycznych surowców przeznaczonych do wyrobów lakierowych;
 • badania właściwości pigmentów, wypełniaczy, środków pomocniczych, powłok, wyrobów lakierowych w stanie ciekłym, surowców do syntezy spoiw i wyrobów lakierowych;
 • badania odporności powłok na działanie warunków atmosferycznych w warunkach przyśpieszonych oraz naturalnych;
 • opracowywania technologii renowacji powłok i zabezpieczeń antykorozyjnych;
 • ekspertyzy stanu powłok lakierowych na różnych obiektach;
 • produkcja specjalistycznych wyrobów lakierowych na zamówienie indywidualne, w oparciu o własne opracowania;
 • rozwiązania z zakresu zagospodarowania produktów odpadowych.

Grupa Badawcza Materiałów Elastomerowych

Lider Grupy:

dr inż. Cezary Dębek

tel.: (22) 723-60-20 wew. 251
email: cezary.debek@impib.lukasiewicz.gov.pl

Grupa realizuje samodzielnie lub wspólnie z wybranymi jednostkami gospodarczymi i naukowymi projekty badawcze w zakresie chemii i technologii elastomerów, przede wszystkim dla przemysłu gumowego, w tym dotyczące recyklingu materiałów polimerowych.

Grupa świadczy również usługi w dziedzinie projektowania materiałów elastomerowych, doradztwa, szkoleń oraz wykonuje ekspertyzy. Wyniki prac są publikowane w czasopismach naukowych i w monografiach oraz patentowane. Wiele prac było nagradzanych, m.in. na wystawach i targach zagranicznych.

Główne kierunki badawcze:

 • Właściwości funkcjonalne materiałów elastomerowych;
 • Materiały polimerowe do zastosowań specjalnych;
 • Recykling wyrobów gumowych;
 • Inżynieria powierzchni materiałów polimerowych i ich komponentów,
 • Przetwórstwo materiałów elastomerowych;

CORNET (ZincPower)

Nr projektu: CORNET 22/1/2016

Tytuł projektu: Nowa generacja gruntów cynkowych o ulepszonych właściwościach antykorozyjnych, użytkowych i ekologicznych (ZincPower) / New generation of zinc primers with improved anticorrosion, application and ecological properties

Cel projektu:

Celem projektu było opracowanie epoksydowych gruntów pigmentowanych cynkiem dorównujących pod względem właściwości ochronnych wysokocynkowym gruntom etylokrzemianowym.

Opis projektu:

W wyniku realizacji projektu opracowano grunty antykorozyjne zawierające pigmenty cynkowe w ilości o ponad połowę mniejszej niż w tradycyjnych, powszechnie stosowanych gruntach wysokocynkowych, uzyskując przy tym takie same, a w niektórych przypadkach lepsze właściwości przeciwkorozyjne oraz lepszą odporność na uszkodzenia mechaniczne niż badane w celach porównawczych grunty wysokocynkowe. Otrzymane wyniki wskazują, że przy zastosowaniu odpowiednio zmodyfikowanych pigmentów cynkowych można otrzymać skuteczne farby pigmentowane cynkiem, bardziej przyjazne środowisku niż tradycyjne farby wysokocynkowe.

Rozwiązanie otrzymało następujące nagrody: brązowy medal na Międzynarodowych Targach INTARG ‘2018 w Katowicach, srebrny medal i nagrodę specjalną od Tajwańskiej Ligii Wynalazców na Targach iENA ‘2018 w Norymberdze, srebrny medal i nagrodę im. Nicoli Tesli od Serbskiego Stowarzyszenia Wynalazców na Global Invention Forum ‘2019 w Limassol.

OPUS 9

Nr projektu: 2015/17/B/ST8/03396

Tytuł projektu: Badania wpływu napełniaczy mineralnych na strukturę i właściwości piezoelektryczne elektretów z poliolefin krystalicznych

Cel projektu:

Celem projektu było określenie wpływu napełniaczy mineralnych na strukturę i właściwości piezoelektryczne elektretów z poliolefin krystalicznych.

Opis projektu:

Projekt stanowił rozszerzenie prowadzonych wcześniej wstępnych prac związanych z wytwarzaniem i badaniem tworzyw o właściwościach piezoelektrycznych. Zauważono, że obok PVDF (polifluorku winylidenu), podobne właściwości wykazują poliolefiny krystaliczne, poddane odpowiedniej modyfikacji fizycznej. Projekt dotyczy poliolefin typu PP lub HDPE, które są o wiele tańsze niż PVDF, łatwo dostępne i łatwo przetwarzalne.

BIOSTRATEG

Nr projektu: BIOSTRATEG1/269056/5AS/NCBR/2015

Tytuł projektu: Interdyscyplinarne badania nad poprawą efektywności energetycznej oraz zwiększeniem udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym polskiego rolnictwa

Cel projektu:

Celem projektu było opracowanie składu i zastosowanie farb odbijających promieniowanie IR w budynkach inwentarskich w celu poprawy dobrostanu zwierząt, ograniczenie energii na schładzanie obiektów w okresie letnim oraz ograniczenie strat cieplnych w obiektach w okresie zimowym.

Opis projektu:

W ramach realizacji projektu monitorowano temperatury powierzchni pokrycia dachowego na stacjach terenowych w Kostkowicach oraz temperatury w budynkach, na których zaaplikowano farbę nawierzchniową na pokrycia dachowe oraz farby na ściany wewnętrzne i zewnętrzne. Zastosowanie farb odbijających promieniowanie podczerwone stanowi ważne rozwiązanie technologiczne umożliwiające poprawę energetyczną budynków inwentarskich. Zastosowanie powłok termoizolacyjnych w obiektach produkcji zwierzęcej pozwala na zwiększenie konkurencyjności krajowych producentów. Omawiane powłoki niestosowane dotychczas w budynkach gospodarskich w kraju, stanowią innowacyjne rozwiązania.

W ramach projektu opracowano technologię wytwarzania farby na pokrycia dachowe, a także dwie procedury: nanoszenia farb na pokrycia dachowe oraz malowania ścian wewnętrznych i zewnętrznych farbami odbijającymi promieniowanie IR.

Przygotowano także i zebrano dane niezbędne do sporządzenia bilansu energetycznego chlewni w Jaworzu oraz obory w gospodarstwie Kostkowice.

GEKON 2

Nr projektu: GEKON2/05/268789/26/2016

Tytuł projektu: Opracowanie nowatorskiej metody odzyskiwania sadzy pigmentowej i tworzyw sztucznych ze zużytych tonerów i elektrośmieci

Cel projektu:

Celem projektu było opracowanie oraz wdrożenie metody odzyskania i ponownego zagospodarowania sadzy pigmentowej i tworzyw sztucznych (PP, PS, ABS) ze strumieni zużytych kartridży/tonerów/małogabarytowych elektrośmieci aktualnie nienadających się do ponownego wykorzystania.

Opis projektu:

Projekt polegał na odzysku i określeniu właściwości sadzy pochodzącej z tonerów drukujących oraz opracowaniu sposobu jej zagospodarowania. Obrano trzy kierunki wykorzystania sadzy jako modyfikatora / pigmentu: do kompozytów tworzyw termoplastycznych, w technologii wytwarzania gumy oraz do farb i lakierów. W każdym z tych kierunków wytworzono kompozyty i mieszanki bazujące na masowo przetwarzanych polimerach zawierające różne ilości sadzy odpadowej. Dla wszystkich uzyskanych próbek określono podstawowe parametry wytrzymałościowe, fizyczne i reologiczne. Z kompozytów zawierających sadzę o najlepszych parametrach wytworzono prototypowe wyroby w postaci folii, pojemników, uszczelki, płyty itp.

CORNET (DuraCoat)

Nr projektu: CORNET/4/17/2014

Tytuł projektu: Kryteria i wytyczne oceny i doboru antykorozyjnych systemów malarskich na konstrukcje stalowe (DuraCoat) / Criteria and guidelines for evaluation and selection of paint anticorrosive systems for steel structures

Cel projektu:

Celem projektu było opracowanie kryteriów i wytycznych doboru systemów powłokowych do malowania konstrukcji stalowych w oparciu o wyniki badań na istniejących obiektach i badań przyspieszonych metodami znormalizowanymi i nowoopracowanymi.

Opis projektu:

W wyniku realizacji projektu opracowano kryteria i wytyczne doboru systemów powłokowych do malowania konstrukcji stalowych w oparciu o wyniki badań na istniejących obiektach i badań przyspieszonych metodami znormalizowanymi i nowoopracowanymi. Stosowanie różnych metod badawczych przyczyniło się do lepszego poznania przydatności testów przyspieszonych do oceny powłok przeznaczonych do długoletniej ochrony przed korozją. Wyniki badań umożliwiają prawidłowy dobór systemów powłokowych do konkretnych zastosowań, a tym samym pozwalają na uniknięcie przedwczesnego zniszczenia powłok, co pociąga za sobą kosztowne naprawy lub nawet ich wymianę, konieczność renowacji powłok wiąże się ponadto z zanieczyszczeniem środowiska (emisja rozpuszczalników, odpady).

CORNET (BioCoat)

Nr projektu: CORNET/4/15/2013

Tytuł projektu: Ekonomicznie opłacalne powłoki do wnętrz oparte na biopolimerach (BioCoat)/ Cost-effective biopolimer interior coatings

Cel projektu:

Celem projektu było zbadanie możliwości zastosowania w wyrobach lakierowych biopolimerów, jako zamienników konwencjonalnych spoiw produkowanych z surowców petrochemicznych.

Opis projektu:

W wyniku realizacji projektu zmodyfikowano biopolimery oparte na poliolach otrzymanych z olejów roślinnych, a także białkach oraz estrach i eterach skrobi, w kierunku możliwości zastosowania ich jako spoiw do farb oraz opracowano wyroby lakierowe o właściwościach porównywalnych z właściwościami farb produkowanych z surowców petrochemicznych.

DEMONSTRATOR+

Nr projektu: WND-DEM-1-441/02

Tytuł projektu: Innowacyjna grupa opakowań kompostowalnych do kontaktu z żywnością „BIOTREM novum” z surowców odnawialnych oraz technologia ich wytwarzania

Cel projektu:

Celem projektu było przeprowadzenie modyfikacji produktów BIOTREM STANDARD, umożliwiającej rozszerzenie ich zastosowań, opracowanie innowacyjnego produktu o nazwie BIOTREM NOVUM, a także opracowanie nowej i ekonomicznej technologii wytwarzania tego typu materiałów.

Opis projektu:

Projekt dotyczył nowych materiałów przeznaczonych na wyroby jednorazowego użytku wytwarzanych na bazie otrąb pszennych lub kompozytów z tymi otrębami. Efektem części prac realizowanych w projekcie są innowacyjne wyroby nadal wytwarzane na bazie otrąb pszennych ale o zmodyfikowanych właściwościach, nowe biokompozyty na osnowie polimeru biodegradowalnego oraz innowacyjna linia demonstracyjna przeznaczona do wytwarzania opisanych wyżej materiałów.

POIG

Nr projektu: POIG.01.03.01-00-018/08-02

Tytuł projektu: Materiały opakowaniowe nowej generacji z tworzywa polimerowego ulegającego recyklingowi organicznemu

Cel projektu:

Celem głównym projektu było opracowanie założeń procesu technologicznego wytwarzania ulegających biodegradacji w warunkach kompostowania przemysłowego tworzyw polimerowych (polimerów, mieszanek polimerowych i nanokompozytów) oraz opracowanie założeń procesu wytwarzania z tego tworzywa folii przeznaczonych zarówno do użycia bezpośredniego, jak i do wytwarzania z nich metodą termoformowania sztywnych opakowań nowej generacji, głównie dla produktów spożywczych.

Opis projektu:

Na projekt składało się dziewięć zadań badawczych związanych m.in. z opracowaniem kompozycji polimerowych, syntezą składników dodatkowych, ustaleniem warunków przetwórczych na etapie wytłaczania i termoformowania, określeniem niektórych właściwości fizykochemicznych i użytkowych, badaniami biodegradacji oraz stwierdzeniem zgodności otrzymanych wyrobów z wymogami norm międzynarodowych. Głównym efektem projektu było uruchomienie pierwszej w Polsce produkcji folii pod termoformowanie, przeznaczonej do wytwarzania ostatecznego wyrobu gotowego w postaci biodegradowalnych opakowań dla produktów spożywczych.