XIV Międzynarodowa Konferencja „Ochrona i Inżynieria Środowiska – Zrównoważony Rozwój” w Krakowie

Czas czytania: 3 min
KIEDY?

GDZIE?

We wrześniu mieliśmy przyjemność uczestniczenia w XIV Międzynarodowej Konferencji „Ochrona i Inżynieria Środowiska – Zrównoważony Rozwój” zorganizowanej przez AGH University of Krakow.

Wydarzenie było dla nas tym bardziej cenne, że nasza naukowczyni dr Katarzyna Janczak wygłosiła w Sesji Plenarnej referat pt.:

📌 ” Mikroorganizmy środowiskowe o aktywności hydrolitycznej jako czynnik zmniejszający zanieczyszczenie środowiska mikroplastikami”.

Kolejnym wystąpieniem Pani Doktor podczas #konferencji był referat pt.:

📌 „Mikroorganizmy i enzymy zmniejszające ilość zanieczyszczeń tworzywami polimerowymi w kompoście”.

Pani Doktor zaprezentowała również poster pt.:

📌 „Nanocząsteczki metali ciężkich w ochronie mikrobiologicznej rur do przesyłu wody i innych płynów”.

Wystąpienie było częścią działań upowszechniających realizację projektu

„Bioprodukt przyspieszający rozkład biodegradowalnych materiałów polimerowych w kompoście”

(Projekt finansowany przez NCBR, Nr LIDER/48/0247/L-12/20/NCBR/2021).

Projektem kieruje dr Katarzyna Janczak, Lider Obszaru w Laboratorium Badawczym „Polimer”, w Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników.

Pani Doktor jest absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie w 2019 roku uzyskała tytuł doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska.

Od początku swojej kariery naukowej zajmowała się pracą z mikroorganizmami pochodzącymi z terenów zdegradowanych antropogenicznie.

Brała udział w 11 projektach badawczych dotyczących tematyki biodegradacji, tworzyw biodegradowalnych oraz materiałów o właściwościach biobójczych. W projekcie łączy zainteresowania naukowe z jedną ze swoich pasji jaką jest ogrodnictwo.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

przeczytaj również​