BADANIA MODELU UKŁADU GRZEWCZO-CHŁODZĄCEGO CYLINDRA WYTŁACZARKI WSPÓŁBIEŻNEJ

Autor: ZBIGNIEW FRĄSZCZAK
Tytuł: BADANIA MODELU UKŁADU GRZEWCZO-CHŁODZĄCEGO CYLINDRA WYTŁACZARKI WSPÓŁBIEŻNEJ

Streszczenie:

Proces wytłaczania współbieżnego znajduje coraz szersze zastosowanie w technice polimerów. Obserwuje się wzrost wykorzystania wytłaczarek dwuślimakowych z układami uplastyczniającymi współbieżnymi o modularnej budowie segmentowej do homogenizacji, przygotowania mieszanin polimerowych i wytwarzania koncentratów barwnych. W artykule przedstawiono metodykę badań modelowego układu grzewczo-chłodzącego cylindra wytłaczarki dla potrzeb utrzymania tolerancji temperatury.

Opublikowano: XI Profesorskie Warsztaty Naukowe, PRZETWÓRSTWO TWORZYW POLIMEROWYCH, Zeszyty Naukowe Nr 246, Chemia i Technologia Chemiczna, 2006, 11, 33

BADANIA MODELU UKŁADU GRZEWCZO-CHŁODZĄCEGO CYLINDRA WYTŁACZARKI WSPÓŁBIEŻNEJ