BADANIA WYBRANYCH WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH POŁĄCZEŃ ADHEZYJNYCH: METAL/LAMINAT

Autorzy: DARIUSZ ŁUBKOWSKI, Joachim Zimniak
Tytuł: BADANIA WYBRANYCH WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH POŁĄCZEŃ ADHEZYJNYCH: METAL/LAMINAT

Streszczenie:

Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjno-technologiczne, wymagają zastosowania materiałów, charakteryzujących się – w stosunku do dotychczas stosowanych, m.in. korzystniejszymi właściwościami fizykomechanicznymi. Wymagają również zastosowania nowszych i skuteczniejszych technik łączenia różnych rodzajów materiałów. Jedną z technik łączenia materiałów, stanowiącą uzupełnienie metod tradycyjnych stosowanych w budowie i odnowie maszyn, jest technika klejenia, która pozwala na łączenie materiałów o bardzo różnych właściwościach fizykochemicznych np. metali i laminatów. Połączenia klejowe znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach techniki, m.in. w przemyśle lotniczym, kosmicznym oraz w medycynie. Perspektywy ich zastosowania w budowie i odnowie wydają się, w świetle analizowanej literatury bardzo duże, szczególnie tam, gdzie stosowanie innego rodzaju połączeń jest uciążliwe lub niemożliwe albo nieopłacalne. Połączenia klejowe narażone są na różnego rodzaju obciążenia. Należą do nich głównie obciążenia odrywające, ścinające i oddzierające. Działanie tych sił wiąże się bezpośrednio z różnorodnością uszkodzeń, jakim ulegają połączenia (głównie na skutek przekroczenia naprężeń dopuszczalnych).

Opublikowano: Inżynieria i Aparatura Chemiczna 2006, 3, 45

BADANIA WYBRANYCH WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH POŁĄCZEŃ ADHEZYJNYCH: METAL/LAMINAT