Główne

Aktywatory

O DZIALE | OFERTA (PRODUKTY) | SERWIS | GALERIA | LISTA REFERENCYJNA, CERTYFIKATY | KONTAKT O DZIALE Od lat 70-tych XX wieku zajmujemy się badaniami zjawisk zachodzącymi w warstwach wierzchnich materiałów takich jak tworzywa sztuczne, wyroby celulozowe, taśmy metalowe pod wpływem wyładowań niezupełnych (koronowych).Wyładowania te zmieniają strukturę materiału na głębokości do kilku mikronów, powodując zwiększenie napięcia […]

Informacja naukowo-techniczna

Toruński Oddział Przetwórstwa Materiałów Polimerowych Instytutu IMPiB prowadzi działalność w zakresie informacji naukowo-technicznej, w tym: Opracowywanie wniosków na realizację projektów badawczych Proponujemy pomoc przy opracowywaniu wniosków o dofinansowanie projektów naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych oraz projektów dotyczących innowacji technologicznych. Projekty te służą głównie realizacji prowadzonych w Oddziale prac B+R oraz umacnianiu współpracy z przedsiębiorstwami, w tym firmami […]

Projekty

„Materiały opakowaniowe nowej generacji z tworzywa polimerowego ulegającego recyklingowi organicznemu” Projekt kluczowy w ramach PO IG – Partner w Konsorcjum Opis projektuCelem projektu było opracowanie założeń procesu technologicznego wytwarzania ulegających biodegradacji w warunkach kompostowania przemysłowego tworzyw polimerowych (polimerów, mieszanek polimerowych oraz nanokompozytów) oraz opracowanie założeń procesu otrzymywania z tych tworzyw folii przeznaczonych zarówno do użycia […]

Nagrody i wyróżnienia

2020 Nagroda PKN „Kompas Normalizacji’2020” dla Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w dowód uznania dla osiągnięć w zakresie wspierania normalizacji, w tym: wybitne osiągnięcia i zasługi na rzecz polskiej normalizacji, promocję systemu normalizacji dobrowolnej, liczący się wkład w propagowanie wśród społeczeństwa postawy pronormalizacyjnej, a także wyjątkową aktywność w procesie opracowywania […]

Kontakt

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników Oddział Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie ul. Harcerska 30, 05-820 Piastów   tel.: +48 (22) 723-60-25 do 29, +48 (22) 723-60-20 fax: +48 (22) 723-71-96 e-mail: piastow@impib.lukasiewicz.gov.pl

Kontakt

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników 87-100 Toruń, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 55   KRS 0000016844 REGON 000044569NIP 879-017-06-91 Konta Bankowe:BZ WBK S.A. 15 1090 1506 0000 0000 5002 0189PEKAO S.A. 02 1240 4009 1111 0010 2013 2320 Pełnomocnik Dyrektora ds. Badawczo-Rozwojowychdr inż. Krzysztof Bajertel. 56 650-00-44 w. 165e-mail: krzysztof.bajer@impib.lukasiewicz.gov.pl SekretariatDanuta Skowrońskatel. […]