Komunikaty

Aktywatory

O DZIALE | OFERTA (PRODUKTY) | SERWIS | GALERIA | LISTA REFERENCYJNA, CERTYFIKATY | KONTAKT Przejdź do kotwicy O DZIALE Od lat 70-tych XX wieku zajmujemy się badaniami zjawisk zachodzącymi w warstwach wierzchnich materiałów takich jak tworzywa sztuczne, wyroby celulozowe, taśmy metalowe pod wpływem wyładowań niezupełnych (koronowych).Wyładowania te zmieniają strukturę materiału na głębokości do kilku […]

Zaproszenie do składania zgłoszeń na stanowisko Dyrektora Instytutu IMPiB z dnia 2017-09-12

Zaproszenie do składania zgłoszeń na stanowiskoDyrektora Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników z siedzibą w Toruniu Komisja do spraw wyłonienia kandydatana Dyrektora Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwnikówz siedzibą w Toruniu (dalej Komisja) na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych(Dz. U. z 2017 r. poz. 1158 j.t.) […]

Profesor/Doktor habilitowany w Oddziale Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie

INSTYTUCJA: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Elastomerów i Technologii Gumy w PiastowieMIASTO: PiastówSTANOWISKO: Profesor zwyczajny / Doktor habilitowanyDYSCYPLINA NAUKOWA: Chemia i technologia chemiczna (technologia materiałów elastomerowych / polimerowych i gumy)DATA OGŁOSZENIA: 24 listopada 2015 r.TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31 grudnia 2015 r. Wymagania formalne stawiane kandydatowi:Na stanowisku profesora zwyczajnego lub doktora habilitowanego w Instytucie […]

Ogłoszenie – Asystent/pracownik badawczo-techniczny

  ODDZIAŁ ELASTOMERÓW I TECHNOLOGII GUMY W PIASTOWIEul. Harcerska 30, 05-820 Piastówsekretariat: (22) 723 60 20, fax: (22) 723 71 96 Asystent/pracownik badawczo-technicznyPracownik naukowyMiejsce pracy: Piastów k/Warszawy ZADANIA Kierowanie i nadzór nad realizacją prac badawczo-technicznych, Pozyskiwanie i realizacja projektów badawczych w zakresie szeroko ujętej technologii chemicznej, Redakcja wniosków na dotacje z funduszy krajowych i unijnych, […]

Ogłoszenie – Asystent/ka Dyrektora Instytutu

Adres korespondencyjny DYREKTORA INSTYTUTU:ul. Harcerska 30, 05-820 Piastówtel.: (22) 723 60 20, fax: (22) 723 71 96e-mail: piastow@impib.pl Asystent/ka Dyrektora InstytutuMiejsce pracy: Piastów k/Warszawy ZADANIA Administracyjne i organizacyjne wsparcie Dyrektora w bieżących działaniach, Wykonywanie prac o charakterze administracyjno-biurowym i zapewnienie sprawnego funkcjonowania sekretariatu, Koordynacja obiegu dokumentów i zapewnienie właściwego przepływu informacji, Utrzymywanie kontaktów z firmami […]

Sprzedaż Frezarko-kopiarki

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55 w Toruniu informuję, że posiada do sprzedaży FREZARKO – KOPIARKĘ SHW F40 rok produkcji 1985. Cena wywoławcza urządzenia wynosi 9334 zł. Osoby zainteresowane nabyciem urządzenia mogą złożyć ofertę zawierającą oferowaną cenę w terminie do 02.06.2014r. godz. 12.00 w siedzibie Instytutu Materiałów Polimerowych i Barwników, ul. […]

Zaproszenie do składania ofert z 9.05.2014r

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTogłoszone w dniu 09.05.2014 r.na wykonanie śruby kulkowej wraz z nakrętką wg załączonego rysunku. Zlecenie jest planowane w ramach realizacji Projektu pt. „Innowacyjna grupa opakowań kompostowalnych do kontaktu z żywnością „BIOTREM NOVUM” z surowców odnawialnych oraz technologia ich wytwarzania” Zamawiający Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników z siedzibą w Toruniu przy ulicy […]