Konferencje i sympozja

VI Konferencja Naukowo-Techniczna

MATERIAŁY WĘGLOWEi KOMPOZYTY POLIMEROWEUSTROŃ – Jaszowiec,  ul. Wczasowa 51Pensjonat JAWOR7 – 10 listopada 2011 ORGANIZATORZY: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników Polskie Towarzystwo Węglowe Sekcja Węglowa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego CEL KONFERENCJI Celem konferencji jest prezentacja aktualnych wyników badań i tendencji dalszego rozwoju w zakresie otrzymywania, badania i zastosowania materiałów węglowych i kompozytów […]