Oferta badawcza

Opinie i ekspertyzy

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników jest jednostką naukową będącą organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 […]

Badania technologiczne

Laboratorium Technologiczne oferuje usługi w zakresie przeprowadzenia prób technologicznych, badań przemysłowych i rozwojowych w skali półtechnicznej oraz wstępnej produkcji doświadczalnej w obszarze wytłaczania kompozytów polimerowych, folii płaskiej, profili, w tym rur i wężyków oraz recyklingu odpadów tworzywowych. Laboratorium dysponuje liniami wytłaczarskimi: 1. Linia do wytłaczania i współwytłaczania profili (litych i spienionych) z wytłaczarką W-25 i […]

Badania laboratoryjne

Laboratorium prowadzi prace badawcze w zakresie oznaczeń parametrów fizykomechanicznych polimerów i wyrobów tworzywowych (znormalizowane metody akredytowane i nieakredytowane).   Certyfikat Akredytacji Nr AB 1376                      Zakres Akredytacji Nr AB 1376   Szczegółowa oferta usług badawczych   Badania folii i materiałów opakowaniowych  Stanowisko badań wytrzymałościowych – zrywarka firmy TIRA GmbH umożliwiające badanie: właściwości mechanicznych przy statycznym rozciąganiu, ściskaniu […]