System jakości

System jakości

W Oddziale wdrożone są Systemy Jakości zgodne z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2015-10 oraz PN-EN ISO/IEC 17025:2005, co gwarantuje rzetelność i wysoką jakość świadczonych usług. Certyfikaty: Oddział posiada również koncesję MSWiA na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu elementami i składnikami wyrobów o przeznaczeniu obronnym lub policyjnym.