Konsultacje

Konsultacje

W Oddziale Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie zainteresowane osoby, poszukujące nowych rozwiązań, mogą uzyskać odpłatnie fachowe porady w zakresie technologii i stosowania wyrobów gumowych w szczególności: uruchomienia produkcji wyrobów gumowych porady w sprawie stosowania surowców i receptury mieszanek gumowych oraz konstrukcji oprzyrządowania poprawy jakości wyrobów zwiększenia efektywności produkcji informacji kto, gdzie i co produkuje […]