Redakcja

Redakcja

Mgr Urszula Pawłowska – Redaktor Naczelna   Komitet Redakcyjny: Mgr Urszula Pawłowska – Redaktor NaczelnaMgr inż. Kazimierz Dąbrowski – Redaktor MerytorycznyDr inż. Cezary Dębek – Redaktor TematycznyProf. dr hab. inż. Janusz Datta – Redaktor Tematyczny