Reklama

Reklama

Zapraszamy do zamieszczania na łamach Elastomerów: reklam ogłoszeń firmowych artykułów sponsorowanych Proponujemy zamieszczanie reklam i ogłoszeń na I, II, III lub IV stronie okładki oraz wewnątrz numeru.Szczegóły dot. przygotowania materiału, formularz zamówienia oraz cennik przedstawiono na stronie: www.elastomery.pl/reklama.html