Zmiana nazwy

Zmiana nazwy

Na mocy przepisów ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz, z dniem wejścia w życie ustawy tj. 1 kwietnia 2019 roku Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników stał się Instytutem Sieci i używa nazwy: „Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników”. Jednocześnie od dnia 1 kwietnia 2019 roku: […]