CORNET – EcoWaterZinc

CORNET EcoWaterZinc

Źródło finansowania: NCBiR

Całkowity budżet projektu: 1 547 395,68 zł,

(w tym dofinansowanie:        1 528 436,76 zł)

Dofinansowanie Łukasiewicz – IMPiB: 702 717,25 zł

Tytuł projektu: Wodne, przyjazne dla środowiska grunty wysoko pigmentowane cynkiem.

Okres realizacji:

maj 2021 – kwiecień 2023

Opis projektu:

Projekt ma na celu zbadanie możliwości i sposobów otrzymania wysokojakościowych, ekologicznych, wodnych systemów powłokowych pigmentowanych cynkiem. Cel projektu zostanie zrealizowany przez dobór i modyfikację składu matrycy polimerowej, a także przez dodatek środków o wyjątkowej stabilności oraz właściwościach barierowych i wzmacniających powłoki mechaniczne. W projekcie zostanie zastosowana wodorozcieńczalna żywica epoksydowa zawierająca zmniejszoną ilość zmodyfikowanych pigmentów cynkowych w porównaniu do tradycyjnych wysokocynkowych gruntów antykorozyjnych. Pomimo mniejszej zawartości cynku w powłoce opracowane grunty będą dorównywać lub nawet przewyższać pod względem właściwości ochronnych grunty wysokocynkowe, a jednocześnie spełniać wymagania przepisów dotyczących ochrony środowiska. Projekt ten ma na celu badanie i ocenę koncepcji, a nie opracowanie produktów nadających się do sprzedaży w trakcie trwania projektu – ma on więc charakter przed konkurencyjny.

CORNET – EcoWaterZinc