CORNET (ZincPower)

CORNET (ZincPower)

Źródło finansowania:  NCBiR

Całkowity budżet projektu:           1.560.295,72 zł

Dofinansowanie Łukasiewicz – IMPiB:      711.798,48 zł

Tytuł projektu: Nowa generacja gruntów cynkowych o ulepszonych właściwościach antykorozyjnych, użytkowych i ekologicznych (ZincPower) / New generation of zinc primers with improved anticorrosion, application and ecological properties

Okres realizacji:

lipiec 2017 – czerwiec 2019

Opis projektu:

Celem projektu było opracowanie epoksydowych gruntów pigmentowanych cynkiem dorównujących pod względem właściwości ochronnych wysokocynkowym gruntom etylokrzemianowym.

W wyniku realizacji projektu opracowano grunty antykorozyjne zawierające pigmenty cynkowe w ilości o ponad połowę mniejszej niż w tradycyjnych, powszechnie stosowanych gruntach wysokocynkowych, uzyskując przy tym takie same, a w niektórych przypadkach lepsze właściwości przeciwkorozyjne oraz lepszą odporność na uszkodzenia mechaniczne niż badane w celach porównawczych grunty wysokocynkowe. Otrzymane wyniki wskazują, że przy zastosowaniu odpowiednio zmodyfikowanych pigmentów cynkowych można otrzymać skuteczne farby pigmentowane cynkiem, bardziej przyjazne środowisku niż tradycyjne farby wysokocynkowe.

Rozwiązanie otrzymało nagrody: brązowy medal na Międzynarodowych Targach INTARG ‘2018 w Katowicach, srebrny medal i nagrodę specjalną od Tajwańskiej Ligii Wynalazców na Targach iENA ‘2018 w Norymberdze, srebrny medal i nagrodę im. Nicoli Tesli od Serbskiego Stowarzyszenia Wynalazców na Global Invention Forum ‘2019 w Limassol.

 Na zdjęciach:

Powłoki po 1500 godzinach ekspozycji w komorze solnej (u góry – powłoka; u dołu – podłoże po usunięciu powłoki): zdjęcie pierwsze i drugie farby epoksydowe o zmniejszonej zawartości cynku opracowane w ramach realizacji projektu; zdjęcie trzecie handlowa farba epoksydowa wysokocynkowa

 

Źródło finansowania: NCBiR

 

Całkowity budżet projektu: 12 917 742 zł,

(w tym dofinansowanie: 6 776 955 zł)

Dofinansowanie Łukasiewicz – IMPiB: 2 075 750 zł

 

Tytuł projektu: Innowacyjna grupa opakowań kompostowalnych do kontaktu z żywnością „BIOTREM novum” z surowców odnawialnych oraz technologia ich wytwarzania

Okres realizacji:

listopad 2013-styczeń 2016

Opis projektu:

Celem projektu było przeprowadzenie modyfikacji produktów BIOTREM STANDARD, umożliwiającej rozszerzenie ich zastosowań, opracowanie innowacyjnego produktu o nazwie BIOTREM NOVUM, a także opracowanie nowej i ekonomicznej technologii wytwarzania tego typu materiałów.

Projekt dotyczył nowych materiałów przeznaczonych na wyroby jednorazowego użytku wytwarzanych na bazie otrąb pszennych lub kompozytów z tymi otrębami. Efektem części prac realizowanych w projekcie są innowacyjne wyroby nadal wytwarzane na bazie otrąb pszennych, ale o zmodyfikowanych właściwościach, nowe biokompozyty na osnowie polimeru biodegradowalnego oraz innowacyjna linia demonstracyjna przeznaczona do wytwarzania opisanych wyżej materiałów.

Źródło finansowania: NCBiR

 

 

Całkowity budżet projektu:            12 917 742 zł,

(w tym dofinansowanie:        6 776 955 zł)

 

Dofinansowanie Łukasiewicz – IMPiB:     2 075 750 zł

 

Tytuł projektu: Innowacyjna grupa opakowań kompostowalnych do kontaktu z żywnością „BIOTREM novum” z surowców odnawialnych oraz technologia ich wytwarzania

Okres realizacji:

listopad 2013-styczeń 2016

Opis projektu:

Celem projektu było przeprowadzenie modyfikacji produktów BIOTREM STANDARD, umożliwiającej rozszerzenie ich zastosowań, opracowanie innowacyjnego produktu o nazwie BIOTREM NOVUM, a także opracowanie nowej i ekonomicznej technologii wytwarzania tego typu materiałów.

Projekt dotyczył nowych materiałów przeznaczonych na wyroby jednorazowego użytku wytwarzanych na bazie otrąb pszennych lub kompozytów z tymi otrębami. Efektem części prac realizowanych w projekcie są innowacyjne wyroby nadal wytwarzane na bazie otrąb pszennych, ale o zmodyfikowanych właściwościach, nowe biokompozyty na osnowie polimeru biodegradowalnego oraz innowacyjna linia demonstracyjna przeznaczona do wytwarzania opisanych wyżej materiałów.

Źródło finansowania: NCBiR

 

 

Całkowity budżet projektu:            12 917 742 zł,

(w tym dofinansowanie:        6 776 955 zł)

 

Dofinansowanie Łukasiewicz – IMPiB:     2 075 750 zł

 

Tytuł projektu: Innowacyjna grupa opakowań kompostowalnych do kontaktu z żywnością „BIOTREM novum” z surowców odnawialnych oraz technologia ich wytwarzania

Okres realizacji:

listopad 2013-styczeń 2016

Opis projektu:

Celem projektu było przeprowadzenie modyfikacji produktów BIOTREM STANDARD, umożliwiającej rozszerzenie ich zastosowań, opracowanie innowacyjnego produktu o nazwie BIOTREM NOVUM, a także opracowanie nowej i ekonomicznej technologii wytwarzania tego typu materiałów.

Projekt dotyczył nowych materiałów przeznaczonych na wyroby jednorazowego użytku wytwarzanych na bazie otrąb pszennych lub kompozytów z tymi otrębami. Efektem części prac realizowanych w projekcie są innowacyjne wyroby nadal wytwarzane na bazie otrąb pszennych, ale o zmodyfikowanych właściwościach, nowe biokompozyty na osnowie polimeru biodegradowalnego oraz innowacyjna linia demonstracyjna przeznaczona do wytwarzania opisanych wyżej materiałów.

CORNET (ZincPower)