Dla autorów

Do P.T. Autorów

Szanowni Państwo!

● Czasopismo “Elastomery” przyjmuje do publikacji artykuły – w języku polskim lub angielskim –zawierające wyniki oryginalnych prac badawczych, naukowych i technologicznych, artykuły przeglądowe i  referatowe oraz komunikaty z dziedziny chemii, polimerów, elastomerów/gumy, technologii i przetwórstwa kauczuku, modelowania procesów przetwórczych, surowców i materiałów używanych w technologii gumy – w tym włókien chemicznych, ochrony środowiska, zagospodarowania odpadów, nowych metod i technik badawczych, urządzeń produkcyjnych itp.

• Nadsyłane prace powinny być oryginalne, dotychczas nie publikowane, a kompilacje przygotowane na podstawie najnowszych informacji literaturowych. Przy każdej publikacji możemy zamieścić krótką notkę biograficzną z fotografią głównego Autora. Z chwilą przesłania artykułu do Redakcji następuje przeniesienie praw autorskich na Wydawcę.  Bez zgody Wydawcy opublikowany artykuł nie może być w żadnej postaci reprodukowany ani tłumaczony.
Każdy zgłaszany artykułu powinien posiadać zgodę na publikację kierownictwa instytucji, w której pracę wykonano.

• Każdy nadesłany artykuł jest kwalifikowany do przyjęcia przez Redakcję, a następnie opiniowany przez 2 Rzeczoznawców (Recenzentów) wyznaczonych przez Komitet Redakcyjny.

● Autorzy proszeni są o uwzględnienie podczas przygotowania artykułów do publikacji zaleceń instrukcji oraz przysłania Oświadczenia Autora zgłaszającego artykuł (do pobrania na stronie: www.elastomery.pl/autorzy.html) i krótkiej notki biograficznej z fotografią głównego Autora, zgodnie ze wskazówkami przedstawionymi na podanej stronie.

● Autor otrzymuje bezpłatnie 1 egzemplarz czasopisma “Elastomerów” z zamieszczoną publikacją oraz wersję elektroniczną publikacji w formacie pdf; w przypadku zespołu Autorów do Autora wskazanego do korespondencji przesyłamy czasopismo w liczbie 2 egzemplarzy oraz pdf publikacji dla wszystkich Współautorów. Większa liczba egzemplarzy czasopisma jest dostępna odpłatnie, w cenie promocyjnej 50 zł./1egz.

Dla autorów