Doktoraty wdrożeniowe

Doktoraty wdrożeniowe

Do grona doktorantów w Ł-IMPiB dołączyli:  mgr Daniel Kaczor i mgr inż. Kacper Fiedurek, którzy  zostali przyjęci do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w ramach programu MNiSW pn.  „Doktorat Wdrożeniowy”.

Zakres tematyczny prac doktorskich:

  • Daniel Kaczor pod kierunkiem dr. hab. Pawła Szroedera, prof. UKW będzie realizować badania dotyczące wytworzenia biodegradowalnych kompozytów zawierających nanorurki węglowe i grafen o podwyższonych właściwościach wytrzymałościowych. Promotor pomocniczy po stronie Ł-IMPiB – dr inż. Krzysztof Bajer.
  • Kacper Fiedurek pod kierunkiem dr. hab. Pawła Szroedera, prof. UKW będzie realizować badania dotyczące opracowania składu oraz technologii przetwórstwa niepalnych polimerowych kompozytów biodegradowalnych, podatnych na skrawanie do zastosowań użytkowych. Promotor pomocniczy po stronie Ł-IMPiB – dr Aneta Raszkowska-Kaczor.

Doktorantów wspierać będą także: dr hab. inż. Marek Macko oraz dr hab. inż. Grzegorz Domek, profesorowie  UKW.

Serdecznie gratulujemy!

 

Doktoraty wdrożeniowe