dr hab. inż. Bogusław Królikowski, prof. Instytutu

Królikowski Bogusław

 

Królikowski BogusławDr hab. inż. Bogusław Królikowski, prof. Instytutu jest absolwentem Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej z roku 1972. Stopień naukowy doktora nauk chemicznych uzyskał w roku 1988 na Wydziale Mat.–Fiz.–Chem. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W roku 2013 uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie – budowa i eksploatacja maszyn, w specjalności – przetwórstwo tworzyw polimerowych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Przyrodniczo – Technologicznego w Bydgoszczy.
Pracownik naukowy Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników Toruniu, pracuje na stanowisku profesora. Specjalizuje się w technologii i inżynierii materiałów polimerowych, przetwórstwie i recyklingu tworzyw polimerowych a także w modyfikowaniu fizycznym polimerów.


Publikacje:

1. Michalska Pożoga I., Woźniak M., Królikowski B.: „Polimeryzacja oligomeru poliwęglanowego. Badania wstępne”, Przemysł Chemiczny, 2011, 90, 9, 1753 – 1757
2. Frąszczak Z., Królikowski B.: „Wykorzystanie metalocenowych kopolimerów etylenu i wyższych alfa-olefin do produkcji folii wielowarstwowej”, Przemysł Chemiczny, 2011, 90, 11, 2018 – 2022
3. Królikowski B.: „Badania wybranych mieszanin polimerowych przetwarzanych w laboratoryjnych i przemysłowych warunkach recyklingu”, Przemysł Chemiczny, 2012, 91, 8, 1564 – 1567
4. Królikowski B., Frąszczak Z.: „Analiza właściwości użytkowych wielowarstwowej folii polipropylenowej”, Przemysł Chemiczny, 2013, 92, 10, 1954 – 1957
5. Frąszczak Z., Królikowski B.: „Modyfikowanie materiałów polimerowych perlitem”, Przemysł Chemiczny, 2013, 92, 11, 2110 – 2114
6. Królikowski B., Frąszczak Z.: „Próba oceny mieszalność tworzyw polimerowych przetwarzanych różnymi metodami za pomocą współczynnika λ”, Przetwórstwo tworzyw, 2013, 5(155)/19, 502 – 506
7. Sasimowski E., Sikora J.W., Królikowski B.: „Effectiveness of Polyethylene Extrusion in a Single-Screw Grooved Feed Extruder”, Polimery, 2014, 59, 6, 505 – 510
8. Frąszczak Z., Królikowski B., Buchelt A.: „Modyfikowanie materiałów polimerowych perlitem. Cz. II”, Przemysł Chemiczny, 2014, 93, 8, 1459 – 1462
9. Królikowski B.: „Substancje pochodzenia roślinnego do wytwarzania kompozycji polimerowych o charakterze biobójczym”, Przetwórstwo tworzyw, 2014, 3(159)/20, 195 – 198
10. Frąszczak Z., Królikowski B., Buchelt A.: „Perlit jako napełniacz tworzyw termoplastycznych”, Przetwórstwo tworzyw, 2014, 3(159)/20, 199 – 202
11. Królikowski B., Zimniak J., Frąszczak Z.: „Zmiany strukturalne w ponownie przetwarzanych polimerach”, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2014, 53, 6, 380 – 381
12. Zimniak J., Królikowski B.: „Nowe kompozyty polimerowe drewno/polimer (WPC) i guma/polimer (TP-PR) stosowanw do wygłuszania hałasu”, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2014, 53, 6, 396 – 397
13. Klimiec E., Królikowski B., Machnik M., Zaraska W., Dzwonkowski J.: „Increase of piezoelectric constant and thermal durability of polypropylene electret by introducing SiO2 and kaolin filler and creating a cellular structure” (DOI: 10.1007/s11664-015-3719-3), Journal of Electronic Materials, 2015, 44, 7, 2283 – 2291

Monografie:
1. Królikowski B.: „Badania nowych kompozycji polimerowych z tworzyw termoplastycznych otrzymanych w wytłaczarkach dwuślimakowych współbieżnych”, Wyd. IMPiB, Toruń, 2011, ISBN 978-83-930513-3-5
2. Królikowski B.: „Wytłaczarki dwuślimakowe współbieżne w konstytuowaniu mieszanin z tworzyw polimerowych wtórnych”, Rozprawy nr 160, wyd. Uczelniane UTP, Bydgoszcz, 2012, ISSN 0209-0597
 
Patenty udzielone (współautor):
1. 209502 „Termoplastyczna kompozycja polimerowa” (decyzja: 14.04.2011)
2. 210975 „Sposób wytwarzania kompozycji polimerowych z termoplastycznymi tworzywami proszkowanymi” (decyzja: 13.10.2011)
3. 211371 „Sposób otrzymywania preparatu bioaktywnego” (decyzja: 24.11.2011)
4. 215449 „Sposób modyfikacji folii polimerowej” (decyzja: 25.06.2013)
5. 216143 „Sposób wytwarzania dilauroilofluoresceiny” (decyzja: 16.07.2013)
6. 217558 „Układ uplastyczniający, zwłaszcza wytłaczarki ślimakowej” (decyzja: 31.07.2014)
7. 219473 „Folia polimerowa o właściwościach piezoelektrycznych” (decyzja 30.04.2015)
8. 221475 „Głowica wytłaczarska” (decyzja 22.05.2015)

Kontakt:

tel. 56 650-00-44 w. 144
e-mail: boguslaw.krolikowski@impib.lukasiewicz.gov.pl

 

 

dr hab. inż. Bogusław Królikowski, prof. Instytutu