dr inż. Krzysztof Bajer – Kierownik Zakładu Badań i Technologii Materiałów Polimerowych

Bajer Krzysztof

Zakres prac i zainteresowań naukowych:

modyfikacja tworzyw polimerowych i opracowywanie ich technologii wytłaczania,
tworzywa biodegradowalne i ich biodegradacja,
opracowywanie specjalistycznych szkoleń z zakresu tworzyw polimerowych,
ustalanie niezbędnego zakresu badań materiałów polimerowych dla potrzeb klienta.

Bajer Krzysztof


Publikacje:

1. The Influence of UV-irradiation on Polystyrene Modified by Poly(vinyl acetate), H. Kaczmarek, K. Bajer, Mol. Cryst. Liq. Cryst., 417, 1-6 [485-490] (2004) (IF= 0,56)
2. Photochemical Reactions in Poly(vinyl chloride)/Poly(vinyl alcohol) Blends, H. Kaczmarek, A. Podgórski, K. Bajer, J. Photochem. Photobiol.,A: Chemistry, 171, 187-195 (2005) (IF= 2,691)
3. Properties of Poly(vinyl chloride) modified by Cellulose, H. Kaczmarek, K. Bajer, A. Podgórski, Polym. J., 37, 340-349, (2005) (IF=1.496)
4. Biodegradation of Plasticized Poly(vinyl chloride) Containing Cellulose, H. Kaczmarek, K. Bajer, J. Polym. Sci. Part B: Polymer Physics, Vol. 45, 903 – 919, (2007) (IF= 3,821)
5. Metody badania biodegradacji materiałów polimerowych. Część I. Podstawowe definicje i metody oceny biodegradacji polimerów w różnych środowiskach.”, K. Bajer, H. Kaczmarek, Polimery 51, Nr 10, (2006), 716 – 721 (IF = 1,376)
6. Photodegradation studies of novel biodegradable blends based on poly(ethylene oxide) and pectin, H. Kaczmarek, K. Bajer, P. Gałka, B. Kotnowska, Polymer Degradation and Stability, 92, 2058 – 2069, (2007) (IF= 2,320)
7. Photochemical and Thermal Stability of Degradable PE/Paper Waste Composites Obtained by Extrusion, K. Bajer, H. Kaczmarek, J. Dzwonkowski, A. Stasiek, D. Ołdak, J. Appl. Polym. Sci. 103: 2197-2206, 2007 (IF= 3,821)
8. Metody badania biodegradacji materiałów polimerowych. Część II. Techniki eksperymentalne, K. Bajer, H. Kaczmarek, Polimery 52, Nr 1, (2007), 13 – 18 (IF = 1,376)
9. The resistance of wood flour – poly(vinyl chloride) composites to UV-irradiation, H. Kaczmarek, A. Zielińska, G. Sionkowski, K. Bajer, A. Stasiek, J. Dzwonkowski, Rapid communication, Polimery 53, Nr 1, (2008), 13 – 18 (IF = 1,376)
10. Metody badania biodegradacji materiałów polimerowych,Część III. Wyniki badania biodegradacji kompozytów poli(chlorku winylu) z celulozą, H. Kaczmarek, K. Bajer, Polimery 53, Nr 9, (2008), 631 – 638. (IF = 1,376)
11. K. Bajer, R. Malinowski, D. Bajer, S. Richert, Properties of poly(lactic acid)/Ecoflex rigid foil sheets applied in thermoforming process, Rapid comumunication, Polimery 55, Nr 7-8, 2010 591 – 593 (IF = 1,376)
12. K. Bajer, D. Bajer, Przetwórcy tworzyw polimerowych w Polsce, Przemysł Chemiczny, nr 90 (1), 2011 (IF =0,254)
13. J. Kapuśniak, K. Jochym, K. Bajer, D. Bajer, Przegląd metod chemicznej modyfikacji skrobi, Przemysł Chemiczny, 08/2011, 1521 – 1526 (IF 0,414)
14. J. Stasiek, K. Bajer, A. Stasiek, M. Bogucki, Wytłaczarki dwuślimakowe współbieżne do kompozytów polimerowych. Metoda doświadczalnego badania procesu wytłaczania, Przem. Chem. 02/2012 (IF 0,414)
15. J. Kapuśniak, K. Bajer, S. Ptak, P. Siemion, Otrzymywanie i właściwości fizykochemiczne skrobi utlenionej nadtlenkiem wodoru, Przem. Chem. 8/2012 (IF 0,414)
16. K. Bajer, A. Richert, D. Bajer, J. Korol, Biodegradation of plastified starch obtained by corotation twinscrew extrusion, Polym. Eng. Sci., Volume 52, Issue 12, pages 2537–2542, 2012, (IF 1,302)
17. J. Korol, J. Lenża, D. Burchart-Korol, K. Bajer, Wytłaczanie i badanie zmian recyklatów LDPE, Przem. Chem., 11/ 2012 (IF 0,414)
18. D. Bajer, H. Kaczmarek, K. Bajer, Physicochemical and morphological properties of different types of starch exposed to UV radiation: a comparative studies, Carbohydrate Polymers, 98 (2013) 477-482 (IF= 3,479)
19. A. Stasiek, A. Raszkowska- Kaczor, K. Bajer, Wpływ obecności środka wspomagającego proces sieciowania oraz zawartości środka porującego na właściwości polietylenowych pianek chemicznie sieciowanych, Przem. Chem. 92/6/2013 (IF= 0,414)
20. K. Bajer,, A. Stasiek, A. Raszkowska-Kaczor, D. Bajer, Przetwórstwo skrobi metodą periodyczną oraz przy użyciu wytłaczarek jednoślimakowych, Przem. Chem. 92/1/2014 (IF= 0,414)
21. K. Bajer, A. Stasiek, A. Raszkowska- Kaczor, D. Bajer, Wytłaczanie skrobi przy użyciu wytłaczarek dwuślimakowych, Przem. Chem. 93/2/2014 (IF= 0,414)
22. K. Formela,, Ł. Piszczyk, J. Haponiuk, K. Bajer, M. Formela, Interfacial adhesion evaluation in (low-density polyethylene)/elastomer blends, J. Vinyl. Addti. Techn., DOI: 10.1002/vnl.21474 (IF= 0,86)
23. P. Rychter, M. Kot, K. Bajer, D. Rogacz, A. Sisková, J. Kapusniak, Carbohydrate Polymers, 137 (2016) 127–138 (IF= 4,07)
24. R. Malinowski, K. Bajer, K. Moraczewski, P. Rytlewski, A. Raszkowska-Kaczor, K. Janczak, T. Żuk, Chemical Engineering Communications, DOI: 10.1080/00986445.2015.1134517 (IF= 1,104)


Kontakt:

tel. 56 650-00-44 w. 165
e-mail: krzysztof.bajer@impib.lukasiewicz.gov.pl

dr inż. Krzysztof Bajer – Kierownik Zakładu Badań i Technologii Materiałów Polimerowych