Drukowanie czasopism wydawanych przez Instytut IMPiB: „Farby i Lakiery”, „Przetwórstwo Tworzyw”, „Elastomery”