Działalność

logo 02

Oddział Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie

 

logo 02(dawny: Instytut Przemysłu Gumowego „STOMIL”) jest ośrodkiem naukowo-badawczym posiadającym 50-letnie doświadczenie we współpracy z przemysłem gumowym.

Zakres działalności Oddziału to przetwórstwo i stosowanie elastomerów, w tym wszelkiego rodzaju prace badawczo-rozwojowe ukierunkowane na potrzeby przemysłu gumowego – szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw.

Możemy pochwalić się szeregiem opracowań i wdrożeń nowych technologii wytwarzania artykułów z gumy dla wielu gałęzi gospodarki: górnictwa, budownictwa, lotnictwa, przemysłu zbrojeniowego, komunikacyjnego, spożywczego, farmaceutycznego itd.

Dysponujemy:

 • zakładami badawczymi zatrudniającymi ekspertów z dziedziny chemii i technologii elastomerów, realizującymi projekty w zakresie badań stosowanych i podstawowych;
 • laboratorium badawczym – LABGUM, wyposażonym w nowoczesną, specjalistyczną aparaturę badawczą, posiadającym Certyfikat Akredytacji PCA Nr AB 147 ważny do 2021 r. oraz Certyfikat KIWA N.V. Certification and Inspection No 0902111520JSH uzyskany w 2009 w zakresie badań uszczelnień gumowych stosowanych w instalacjach wody pitnej i kanalizacji zgodnie z wymaganiami UE;
 • parkiem maszynowym do produkcji krótkich serii specjalistycznych wyrobów gumowych, gumowo-metalowych i gumowo-tkaninowych;
 • wdrożonym System Zarządzania Jakością zgodnym z normą PN-EN ISO 9001:2015-10 i Certyfikatem IQNet i PCBC w zakresie badania surowców, mieszanek i wyrobów gumowych oraz projektowania, rozwoju i produkcji wyrobów gumowych i metalowych, koncesją MSWiA nr B-035/2004;
 • biblioteką zawierającą zbiory literatury fachowej m.in. czasopisma branżowe
  • Rubber Chemistry & Technology,
  • KGK – Kautschuk Gummi Kunststoffe,
  • Kauczuk i Riezina,
  • Rubber World,
  • European Rubber Journal.
 • wydajemy czasopismo branżowe ELASTOMERY.

Współpracujemy z instytucjami naukowo-badawczymi w kraju i zagranicą, dostawcami surowców dla przemysłu gumowego, producentami różnych wyrobów przemysłowych oraz sektorem recyklingu zużytych wyrobów gumowych.

Działalność