Działalność doświadczalno-produkcyjna

Zakład Badawczo-Doświadczalny Technologii Elastomerów wytwarza specjalistyczne wyroby gumowe o wyjątkowych właściwościach fizykochemicznych – zarówno formowe, jak i wytłaczane.

Oferta obejmuje następujące wyroby:

 • Uszczelnienia techniczne
 • pierścienie uszczelniające O, U, V i prostokątne o średnicy zewnętrznej do 700 mm, twardości od 30 do 90 Sh A
 • pierścienie uszczelniające wałki obrotowe
 • sznury wytłaczane z gumy pełnej i porowatej
 • przewody do układu chłodzenia

Artykuły techniczne dla motoryzacji

 • amortyzatory i zderzaki gumowe i gumowo-metalowe
 • pierścienie uszczelniające wałki obrotowe
 • sznury uszczelniające do okien i drzwi
 • uszczelnienia formowe układów zasilania, smarowania i chłodzenia
 • uszczelnienia i osłony układu hamulcowego
 • przewody do układu chłodzenia

Wyroby dla budownictwa

 • profile uszczelniające do okien i drzwi
 • uszczelnienia międzypłytowe
 • uszczelnienia wodno-kanalizacyjne

Inne wyroby

 • węże gumowe o średnicy wewnętrznej max 30 mm
 • płyty z gumy pełnej i porowatej o max wymiarach 700×700 i grubości 40 mm
 • wyroby gumowe i gumowo-metalowe o max masie 15 kG
 • pokrycia wałów metalowych o max długości 1600 mm i średnicy zewnętrznej 250 mm do kontaktu z wodą, do maszyn drukarskich oraz do urządzeń dla przemysłu spożywczego
 • pokrycia wałów z gumy trudnopalnej
 • elementy gumowe do masek i półmasek przeciwgazowych
 • stożki sterujące polem elektrycznym dla linii wysokiego napięcia

Zakład Badawczo-Doświadczalny Technologii Elastomerów dysponuje następującymi urządzeniami produkcyjnymi:

 • mieszarkami zamkniętymi o pojemności 1,2 l i 12 l oraz walcarkami
 • wysokowydajnymi wtryskarkami o objętości wtrysku do 1000 mm i sile zamykania formy do 320 t
 • prasami wulkanizacyjnymi o sile zamykania do 300 t i wymiarach płyt grzejnych 400×400, 600×600 i 800×800 mm
 • ciągiem do wulkanizacji wyrobów wytłaczanych w stopionych solach
 • parowym kotłem wulkanizacyjnym (długość 1,5 m, średnica 60 cm)

Zamówienia na produkcję wyrobów gumowych i metalowych należy kierować na adres:

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Oddział Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie

Zakład Badawczo-Doświadczalny Technologii Elastomerów
05-820 Piastów, ul. Harcerska 30
tel. (22) 723-60-22
centrala: (22) 723- 60-25 do 29 w. 201
fax: (22) 723-71-96
e-mail: s.stokluska@ipgum.pl

Działalność doświadczalno-produkcyjna