Działalność naukowo-badawcza

Zakład Badawczy Kompozytowych Materiałów Elastomerowych

tel.: (22) 723-60-20 wew. 251
fax: (22) 723-71-96
e-mail: piastow@impib.pl,  c.debek@impib.pl

 

PRACOWNICY ZAKŁADU

dr inż. Cezary Dębek, kierownik
mgr Urszula Pawłowska
dr inż. Robert Stępkowski
dr inż. Dominik Kowalczyk
mgr inż. Kazimierz Dąbrowski
dr inż. Katarzyna Rucińska

 

 GŁÓWNE KIERUNKI BADAŃ

1. Właściwości funkcjonalne materiałów polimerowych:

– odporność na starzenie, pęcznienie w paliwie i działanie czynników zewnętrznych,

– tarcie i zużycie ścierne,

– odporność na palenie,

– właściwości bakterio- i grzybobójcze,

– właściwości dynamiczne.

2. Materiały polimerowe do zastosowań specjalnych:

– magnetoreologiczne elastomery (MRE),

– materiały o podwyższonej stabilności termicznej i trudnopalne,

– kompozyty ścierne i cierne,

– uszczelnienia bezsmarowe dla lotnictwa,

– uszczelnienia dla przemysłu motoryzacyjnego odporne na działanie biopaliw,

– materiały dla energetyki jądrowej,

– silikonowe kompozyty ceramizujące,

– barierowe kompozyty elastomerowe,

– kompozyty polimerowe w technice medycznej,

– kompozyty tkaninowo-elastomerowe,

– nanokompozyty elastomerowe, w tym kompozyty grafenowe.

3. Recykling wyrobów gumowych:

– piroliza zużytych opon i innych odpadów gumowych,

– waloryzacja produktów pirolizy: sadzy i oleju popirolitycznego,

– wykorzystanie sadzy (rCB) i oleju popirolitycznego w technologii gumy, tworzyw, farb,

– projektowanie kompozytów na bazie surowców wtórnych z recyklingu materiałowego,

– elastomery na bazie surowców wtórnych do dyssypacji energii udarowej,

– niepalne i trudnopalne kompozyty elastomerowe z surowców wtórnych,

– elastomery recyklingowe do dźwięko- i wibro- izolacji w drogownictwie kołowym i szynowym,

– otrzymywanie elastomerowych kompozytów recyklingowych metodami ciągłymi,

– aktywacja granulatów gumowych,

– zastosowanie regeneratów i granulatów gumowych w technologii asfaltów.

4. Inżynieria powierzchni materiałów polimerowych i ich komponentów:

– modyfikacja polimerów metodą bombardowania jonowego,

– modyfikacja chemiczna gumy,

– modyfikacja powierzchni napełniaczy metodami obróbki chemicznej i polimeryzacji plazmowej.

5. Przetwórstwo materiałów polimerowych:

– optymalizacja parametrów przetwórstwa,

– nisko-energetyczne przetwórstwo,

– sporządzanie kompozytów żywiczno-elastomerowych metodą ciągłą,

– powlekanie tkanin dyspersjami wodnymi, roztworami, pastami, żywicami,

– otrzymywanie prepregów żywiczno – szklanych / kevlarowych,

– sporządzanie mieszanki kauczukowej w procesie ciągłym.

 

PUBLIKACJE w czasopismach recenzowanych (od 2012)

1. C. Dębek „Oil from tyre pyrolysis as a plasticizer in rubber compounds”, Polimery 2019, 64, nr 7-8, 530-537, DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2019.7.8
2. C. Dębek „Modification of pyrolytic oil from waste tires as a promising method for light fuel production”, Materials 2019, 12(6), 880; https://doi.org/10.3390/ma12060880
3. M. Włoch, U. Ostaszewska, J. Datta “ The effect of polyurethane glycolysate on the structure and properties of natural rubber/carbon black composites” Journal of Polymers and the Environment- online 06.04.2019 June 2019, Volume 27, Issue 6, pp 1367-1378
4. C. Dębek „Olej z pirolizy opon jako plastyfikator w mieszankach kauczukowych”, Polimery 2019, 64, 530, DOI dx.doi.org/10.14314/polimery.2019.7.10
5. A. Kosińska, J. Jagielski, U. Ostaszewska, E. Wyszkowska, M. Clozel, Ł. Kurpaska Ma. Romaniec, , Iwona Jozwik, “Functional properties of low energy ion-irradiated e acrylonitrile- butadiene rubber ., Nuclear Inst. and Methods in Physics Research B, 2019, 443, 15-18.
6. J. Datta, P. Kasprzyk, U. Ostaszewska „Termoplastyczne elastomery biopoliuretanowe otrzymywane z dwóch substratów pochodzenia roślinnego”. Elastomery 2019, 23, 1, s. 17-27.
7. C. Dębek „Powtarzalność właściwości mieszanek i wulkanizatów kauczuku butadienowoe – styrenowogo zawierających niezależne próby sadzy popirolitycznej otrzymanej w wyniku pirolizy opon”, Elastomery 2019, v. 23, nr 1, s. 3-16.
8. K. Dąbrowski, U. Pawłowska, C. Dębek „Elastomery o właściwościach biobójczych Cz. 1. Przegląd literaturowy”, Polimery, 2019, vol. 64, nr 6, 395-404 , DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2019.6.1
9. J. Wróbel, U. Pawłowska, C. Dębek „Możliwości zastosowania sadzy pirolitycznej w elektrochemicznych źródłach prądu”, Elastomery, 2019, 23, 2, 101-111.
10. C. Dębek „Charakterystyka sadzy popirolitycznej otrzymanej w wyniku pirolizy opon prowadzonej w skali przemysłowej, metodą periodyczną”, „Characteristics of pyrolytic carbon black obtained by periodical, industrial scale pyrolysis of tyres” Elastomery 2018, v. 22, nr 4, s. 281 – 293.
11. C. Dębek „Kompozyty gumowe zawierające napełniacz pozyskany w procesie recyklingu małogabarytowych elektrośmieci.”, Elastomery 2018, 22, 3, s. 187-199
12. C. Dębek „Możliwości zastosowania poużytkowych tonerów w mieszankach kauczukowych”, Elastomery 2018, 22, 1, s. 19-37.
13. J. Jagielski, A. Kosinska, U. Ostaszewska, M. Romaniec, Ł. Kurpaska, I. Jozwik „Ion-irradiated butadiene acrylonitrile rubber reinforced with graphene filler”, Nuclear Inst. and Methods in Physics Research B, 2018, 435, 323-326.
14. K. Błażek, P. Parcheta, U. Ostaszewska, J. Datta „Wpływ technicznych włókien celulozowych na wybrane właściwości kompozytów kauczuku naturalnego” Elastomery 2018, 22, nr 2, s. 109-119
15. P. Kasprzyk, J. Datta, U. Ostaszewska, R. Kuncer „Modyfikacja kompozytów elastomerowych NR za pomocą ligniny i glicerolizatu”, Elastomery 2018, 22, nr 4, s. 294-304
16. C. Dębek, A. Wasilewicz, T. Czyż „Project and FEM Analysis of the Mineshaft Rope Safety Platforms Used in Underground Mining”, Journal of the Southern African Institute of Mining and Metallurgy 2017, 117, s. 373-380.
17. M. Włoch, K. Dąbrowski, U. Ostaszewska, J. Datta „Przeciwutleniacze stosowane w produkcji wyrobów gumowych. Część I. Procesy starzenia gumy i obecnie stosowane przeciwutleniacze – przegląd, korzyści i zagrożenia”, Elastomery, 2017, 21, 1, 3-11.
18. M. Włoch E. Głowinska, U. Ostaszewska, J. Datta „Przeciwutleniacze stosowane w produkcji wyrobów gumowych. Część II. Aktualne kierunki badań ze szczególnym uwzględnieniem przeciwutleniaczy polimerycznych oraz przeciwutleniaczy otrzymanych z użyciem substancji pochodzenia naturalnego” Elastomery 2017, 21, nr 4, s. 266-272.
19. C. Dębek, „Wpływ silanów na właściwości kompozytów SBS modyfikowanych montmorylonitem interkalowanym polimerem rozpuszczalnym w wodzie”, Elastomery 2, str. 18-24, 2016.
20. Wasilewicz A., Dębek C., Szweda S., Markowicz J. „Badania stanowiskowe modeli pomostów bezpieczeństwa szybów górniczych w odniesieniu do wykonanych analiz numerycznych”, rozdział w Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie, monografia ISBN 978-83-944406-1-9, Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego sp. z o.o., Lędziny 2016 s. 120-129,
21. A. Stępkowska, D. Kowalczyk „Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in carbon black”, Elastomery 2016, 20 (2), 7-11
22. Dębek C., Bućko R., Czyż T., Wasilewicz A. „Pomosty bezpieczeństwa szybów górniczych – projektowanie i walidacja”, rozdział w Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie, monografia ISBN 978-83-944406-1-9, Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego sp. z o.o., Lędziny 2016 s. 130-139
23. J. Jagielski, U. Ostaszewska, D.M. Bieliński, D. Grambole, M. Romaniec, I. Jóźwik, R. Koziński, A. Kosińska „ Hydrogen release from irradiated elastomers measured by Nuclear Reaction Analysis” Nuclear Instruments and Method in Physics Research B, 371 (2016) 216-219.
24. M. Lewandowski, U. Pawłowska „Przewidywanie okresu trwałości elastomerów. Cz. I. Degradacja elastomerów i przewidywanie czasu życia”, Elastomery 2016, 20 (2), 24-30.
25. C. Dębek, J. Walendziewski „Hydrorefining of oil from pyrolysis of whole tyres for passenger cars and vans”, Fuel, 159 (2015) 659-665.
26. P. Skalski, C. Dębek „Badania magnetyczne elastomeru magnetoreologicznego”, Logistyka, 3, 4403-4406, 2015.
27. P. Skalski, C. Dębek „Storage and loss modulus investigations of magnetorheological elastomers”, Logistyka, 3, 4408-4412, 2015.
28. S. Szweda, J. Markowicz, M. Żołnierz, C. Dębek, A. Wasilewicz, „Wyznaczanie skali podobieństwa energii sprężystej przejmowanej przez sztuczne dno szybu”, Maszyny Górnicze, 2, 9-13, 2015.
29. D. Bieliński, U. Ostaszewska, J. Jagielski „Application of ion bombardment to modify tribological properties of elastomers”, Polimery, 2014, 59, 5, s. 54-57.
30. U. Ostaszewska, J. Magryta “Właściwości mieszanek kauczukowych I ich wulkanizatów zawierających węgiel popirolityczny” Elastomery 2014, 18 nr3 s.37-47.
31. M. Sobczak, C. Dębek, E. Olędzka, R. Kozłowski, „Polymeric systems of antimicrobial peptides – strategies and potential applications” Molecules 2013, 18 (11), 14122-14137.
32. J. Bednarz, C. Dębek, K. Kobus „Zastosowanie kompozytów elastomerowych do tłumienia drgań materiałowych”, Technika Transportu Szynowego, nr 10, s. 2149-2158, 2013.
33. J. Jagielski, U. Ostaszewska, D.M. Bieliński, A. Piątkowska, M. Romaniec „Structural and Functional Properties of Ion Beam Modified Elastomers”, Acta Phys. Pol. A 2013, 123, 888.
34. D.M. Bieliński, A. Stępkowska „Mechanical properties and friction of rubber vulcanizates: Aspects of crosslink structure”, Arch. of Civil Mech. Eng. 2013, 13, 192.
35. D. Bieliński, U. Ostaszewska, M. Tomaszewska, M. Siciński, J. Jagielski „Modyfikacja tribologicznych właściwości elastomerów metodami inżynierii materiałowej”, Przemysł Chemiczny, 2012, 8, s. 1498-1506.
36. D.M. Bieliński, D. Pieczyńska, U. Ostaszewska, J. Jagielski „Modification of Rubber by Ion Bombardment”, Nucl. Instr. Meth. 2012, B 282, 141.
37. M. Rajkiewicz, L. Ślusarski „Wielowarstwowe wyroby tkaninowo – gumowe”, Przemysł Chem. 2012, 92, 1608.
38. K. Potocki „Wpływ modyfikacji sadzy silanami i aminą na właściwości fizyczne wulkanizatów NBR”, Przemysł Chem. 2012, 91, 1605.
39. C. Dębek „Właściwości dynamiczne (nano)kompozytów NBR z montmorylonitem interkalowanym polimerem wodorozpuszczalnym”, Przemysł Chem. 2012, 91, 1524.
40. C. Dębek, M. Rajkiewicz „Właściwości mechaniczne i morfologia kompozytów termoelastoplastów z montmorylonitem modyfikowanym polimerem rozpuszczalnym w wodzie”, Przemysł Chemiczny 2012, 91, 1528.
41. D.M. Bieliński, G. Parys, H. Szymanowski „Plazmochemiczna modyfikacja powierzchni sadzy jako napełniacza mieszanek gumowych”, Przemysł Chem. 2012, 91, 1508.
42. M. Sobczak, C. Dębek, E. Olędzka, G. Nałęcz-Jawecki, W. L. Kołodziejski, M. Rajkiewicz „Segmented Polyurethane Elastomers Derived from Aliphatic Polycarbonate and Poly(ester-carbonate) Soft Segments for Biomedical Applications”, Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 2012, 18, 3904-3913.
43. D.M. Bieliński, U. Ostaszewska, M. Tomaszewska, M. Siciński, J. Jagielski „Modyfikacja tribologicznych właściwości elastomerów metodami inżynierii materiałowej”, Przemysł Chemiczny, 2012, 91, 1498.
44. D.M. Bieliński „Zastosowanie techniki nanoindentacji w badaniach materiałów polimerowych”, Przemysł Chem. 2012, 91, 1492.
45. U. Ostaszewska, D. Pieczyńska, D.M. Bieliński, J. Jagielski „Modyfikacja polimerów za pomocą bombardowania jonowego. Cz. II. Modyfikacja funkcjonalnych właściwości gumy”, Polimery 2012, 57, 40.

 

WYBRANE PRACE BADAWCZE (od 2012)

1. „Opracowanie ulepszonego produktu w wyniku realizacji prac badawczo-rozwojowych obejmujących stworzenie innowacyjnych mieszanek kauczukowych z nanonapełniaczami w postaci wielościennych nanorurek węglowych (MWCNT)”, Bon na Innowacje, kierownik projektu C. Dębek.
2. „Opracowanie wyników prac badawczo – rozwojowych i wdrożenie do produkcji technologii innowacyjnych plastizoli PVC do powlekania tkanin poliestrowych”, Bon na Innowacje, kierownik projektu C. Dębek.
3. „Opracowanie nowatorskiej metody odzyskiwania sadzy pigmentowej i tworzyw sztucznych ze zużytych tonerów i elektrośmieci”, GEKON, kierownik projektu C. Dębek.
4. „Uszczelnienia łożyskowe z zastosowaniem innowacyjnych mieszanek gumowych modyfikowanych grafenem, charakteryzujące się podwyższonymi własnościami funkcjonalnymi”, POIR, kierownik projektu U. Ostaszewska.
5. „Zaawansowane uszczelnienia połączeń ruchomych na bazie kompozytów elastomerowo-grafenowych”, PBS3, kierownik projektu U. Ostaszewska.
6. „Elastomerowe warstwy tłumiące w sztucznych dnach szybów górniczych”, PBS1, kierownik projektu C. Dębek.
7. „Uszczelnienia łożyskowe z zastosowaniem innowacyjnych mieszanek gumowych modyfikowanych grafenem, charakteryzujące się podwyższonymi własnościami funkcjonalnymi” POIR, kierownik zadania U. Ostaszewska
8. „Wdrożenie innowacyjnego napełniacza sadzowo-mineralnego jako pochodna recyklingu opon”, UDA-POIG, kierownik zadania U. Ostaszewska
9. „Opracowanie biodegradowalnych i/lub kompostowalnych materiałów opakowaniowych przydatnych do recyklingu organicznego, których podstawowym składnikiem będzie termoplastyczna skrobia ziemniaczana”, Inicjatywa Technologiczna, , kierownik projektu M. Rajkiewicz.
10. „Zastosowanie efektywnych biocydów, w tym peptydów przeciwdrobnoustrojowych, jako biobójczych komponentów tworzyw i materiałów powłokowych w celu polepszenia właściwości środków ochrony przed skażeniami, O R00 0025 12, kierownik projektu R. Kozłowski.
11. „Voucher badawczy w ramach umowy VB/04/2013/003” w pilotażowym programie w województwie kujawsko-pomorskim„ – kierownik zadań U. Ostaszewska.
12. „Opracowanie technologii usunięcia termoizolacji z komór silnika marszowego”, środki prywatne, kierownik projektu C. Dębek.
13. Opracowanie technologii wykonania przepony komory hamulcowej wraz z doborem mieszanki gumowej i wykonanie elementów prototypowych” – projekt komercyjny dla WZU. S.A. w Grudziądzu , 2019 r. kierownik projektu U. Ostaszewska.
14. „Wykonanie demonstratora wkładki przyszynowej wraz z pełną charakterystyką sadzy rCB przekazanej przez Zamawiającego”, środki prywatne, kierownik projektu C. Dębek.
15. „Przeprowadzenie badań mieszanki gumowej i wulkanizatu gumowego na bazie sadzy popirolitycznej”, środki prywatne, kierownik projektu C. Dębek.
16. „Badania dynamiczne histerezy węży silikonowych”, środki prywatne, kierownik projektu C. Dębek.
17. „Badania mieszanek gumowych i wulkanizatów na bazie sadzy pirolitycznej oraz opracowanie wyników badań i raportu / opinii końcowej w odniesieniu do przeprowadzonych wyników badań”, środki prywatne, kierownik projektu C. Dębek.
18. „Opracowanie i wykonanie formy i pierścienia z wielofazowego kompozytu magnetoreologicznego”, środki prywatne, kierownik projektu C. Dębek.
19. „Wykonanie kompozycji elastomerowej, jej przebadaniu oraz opracowanie dokumentacji techniczno-technologicznej” w ramach projektu „Opracowanie technologii wytwarzania kompozytów tkaninowo-elastomerowych absorbujących energię uderzenia”- praca w ramach programu sektorowego „INNOTEXTILE” – kierownik zadań U. Ostaszewska.
20. „Analiza porównawcza modyfikowanej sadzy pirolitycznej o nazwie EKKO CARBON M1/P45 2017”, środki prywatne, kierownik projektu C. Dębek.
21. „Opracowanie technologii produkcji komponentów siarki rozpuszczalnej i nierozpuszczalnej z dodatkiem odpowiednich polimerów”, środki prywatne, kierownik projektu C. Dębek.
22. „Opracowanie mieszanki kauczukowej przeznaczonej na wykonanie rotoru pompy szybkoobrotowej”, środki prywatne, kierownik projektu C. Dębek.
23. „Badania możliwości zastosowania oleju i sadzy popirolitycznej jako napełniacza w mieszankach kauczukowych dla przemysłu gumowego”, środki prywatne, kierownik projektu C. Dębek.
24. „Przygotowanie i nadzorowanie produkcji surowców stosowanych w przemyśle gumowym a w szczególności napełniacza sadzowo-mineralnego i przedmieszek” zlecenie w ramach projektu PARP, kierownik projektu C. Dębek.
25. „Prace wstępne dotyczące powlekania tkanin na nośniku poliestrowym pastą PVC”, środki prywatne, kierownik projektu C. Dębek.
26. „Opracowanie technologii wykonania mieszanek kauczukowych, analizę właściwości mieszanek oraz właściwości wulkanizatów o twardościach 50-60 ShA oraz 80-85 ShA a także wykonanie kilka sztuk wyrobów na powierzonej formie”, środki prywatne, kierownik projektu C. Dębek.
27. „Analizy i oceny sadzy popirolitycznej w zastosowaniu jako napełniacz”, środki prywatne, kierownik projektu C. Dębek.
28. „Badania surowego i uzdatnionego węgla popirolitycznego”, zlecenie w ramach projektu POIG, kierownik projektu C. Dębek.
29. „Innowacyjne materiały elastomerowe odbijające promieniowanie radarowe”, środki prywatne, kierownik projektu M. Rajkiewicz.
30. „Opracowanie mas elastomerowych o podwyższonej odporności na wysokie temperatury” zlecenie w ramach projektu POiG, kierownik projektu M. Rajkiewicz.

 

PATENTY I WNIOSKI PATENTOWE (od 2012)

1. C. Dębek „Sposób otrzymywania elastomerowych kompozytów o regulowanej sztywności”, PL 429235.
2. C. Dębek „Sposób modyfikacji mieszanki kauczuku polarnego”, PL 425051.
3. U. Ostaszewska, J. Jagielski, C. Dębek „Mieszanka kauczukowa przeznaczona na spoiwo do łączenia, zwłaszcza taśm transporterowych”, PL234363 (B1).
4. Pawel Skalski, Zbigniew Skorupka, Ryszard Harla, Andrzej Tywoniuk, C. Dębek, „Tłumik magnetoreologiczny”, PL 419845.
5. C. Dębek „Sposób sortowania mieszaniny tworzyw sztucznych pochodzącej z wycofanych samochodów”, PL 418398.
6. C. Dębek, A. Wasilewicz „Elastomerowy materiał przeznaczony na warstwy tłumiące w linowych pomostach bezpieczeństwa”, PL225135 (B1).
7. P 424912 Datta J, Włoch M, Głowińska E, Ostaszewska U „Sposób otrzymywania środków przeciwstarzeniowych do elastomerów oraz środki przeciwstarzeniowe otrzymane tym sposobem”. 2019 r.
8. C. Dębek, A. Wasilewicz „Mieszanka na trudnopalny kompozyt elastomerowy oraz sposób jej wytwarzania”, PL235372 (B1).
9. C. Dębek, P. Skalski „Wieloelastomerowe kompozyty magnetoreologiczne”, PL 412907.
10. C. Dębek „Sposób otrzymywania kompozytu na bazie granulatów gumowych”, PL231459 (B1).
11. C. Dębek, U. Ostaszewska, „Mieszanka na bazie surowców odpadowych i wtórnych do otrzymywania gumy twardej oraz jej zastosowanie”, PL233079 (B1).
12. C. Dębek, A. Wasilewicz „Linowy pomost bezpieczeństwa z ciernym systemem dyssypacji energii uderzenia”, PL225538 (B1).
13. C. Dębek „Dwumasowe koło zamachowe z elastomerowym tłumikiem drgań skrętnych”, PL223567 (B1).
14. C. Dębek, A. Wasilewicz „Materiał tłumiący przeznaczony na warstwy tłumiące w linowych pomostach bezpieczeństwa”, „Suppressing material, intended for layers in the safety cable platforms”, PL229676 (B1).
15. C. Dębek, J. Adamczyk, J. Targosz „Mieszanka do wytwarzania materiałów wibroizolacyjnych do zabezpieczania dróg szynowych i kołowych”, PL233756 (B1).
16. C. Dębek „Sposób otrzymywania montmorylonitu interkalowanego polimerami rozpuszczalnymi w wodzie”, PL224412 (B1).
17. D.M. Bieliński, R. Anyszka, Z. Pędzich, J. Dul „Sposób wytwarzania ceramizujących kompozytów silikonowych o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych”, PL223297 (B1).
18. Ostaszewska U; Magryta J A “Proces produkcji napełniacza węglowego, zwłaszcza do mieszanek gumowych oraz urządzenie do przeprowadzenie tego procesu”, PL406160.
19. D.M. Bieliński, J. Jagielski, U. Ostaszewska, L. Lipińska „Sposób wytwarzania kompozytu elastomerowo-grafitowego lub elastomerowo-grafenowego oraz kompozyt elastomerowo-grafitowy lub elastomerowo-grafenowy wytworzony tym sposobem”, PL221758 (B1).
20. R. Anyszka, D.M. Bieliński, Z. Pędzich „Sposób otrzymywania kompozytu ceramizującego”, PL222654 (B1).
21. U. Ostaszewska, P. Soroka „Mieszanki gumowe z napełniaczami węglowymi”, PL 396826.
22. C. Dębek, K. Potocki „ Napełniacz do wytwarzania mieszanek gumowych”, PL213434 (B1).
23. Chytła J, Dąbrowski W, Wawrzak S, Ostaszewska U, “Skorupa małokalibrowego pocisku granatnikowego”, PL121201-U1 PL67631-Y1.
24. Chytła J, Dąbrowski W, Wawrzak S, Ostaszewska U, „Czepiec małokalibrowego pocisku granatnikowego”, PL121200-U1 PL67630-Y1.
25. Jagielski J., Bieliński D.M., Ostaszewska U., Lipińska L., „Sposób wytwarzania kompozytu elastomerowo-grafitowego lub elastomerowo-grafenowego oraz kompozyt elastomerowo-grafitowy lub elastomerowo-grafenowy wytworzony tym sposobem”, PL398997.
26. C. Dębek, M. Lipińska, M. Zaborski „Sposób kompatyblizacji mieszaniny kauczuku polarnego z kauczukiem niepolarnym”, PL 212503 (B1).

 

MEDALE I WYRÓŻNIENIA NA WYSTAWACH (od 2012)

1. Cezary Dębek „Badania nad syntezą biomateriałów polimerowych”, Naukowa Nagroda Zespołowa Trzeciego Stopnia od Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za, 27.10.2014, Warszawa.
2. Srebrny medal, Cezary Dębek, Andrzej Wasilewicz, Bogusław Ryszka, Marian Sala „The safety platform with elastomeric damping layers for underground mining”, iENA International Trade Fair Ideas Inventions New Products, Nuremberg, 30.10-2.11.2014.
3. Srebrny medal, Cezary Dębek, Jan Adamczyk, Jan Targosz „Rubber-bitumen blend for railways and roads vibroisolation”, iENA International Trade Fair Ideas Inventions New Products, Nuremberg, 30.10-2.11.2014.
4. Wyróżnienie od Stowarzyszenia „Russian House for International Sceintific and Technological Cooperations” dla Cezary Dębek, Andrzej Wasilewicz, Bogusław Ryszka, Marian Sala„The safety platform with elastomeric damping layers for underground mining”, iENA International Trade Fair Ideas Inventions New Products, Nuremberg, 30.10-2.11.2014.
5. Złoty medal, Cezary Dębek, Andrzej Wasilewicz, Bogusław Ryszka, Marian Sala „The safety platform with elastomeric damping layers for underground mining”, 10th anniversary edition of TECHNICON-INNOVATIONS, the 2014 Fair of Industrial Technology, Science and Innovation, 23-24 October, Gdańsk 2014.
6. Złoty medal, Cezary Dębek, Andrzej Wasilewicz, Bogusław Ryszka, Marian Sala „The safety platform with elastomeric damping layers for underground mining”, International Warsaw Invention Show. Warsaw 14-16 October 2014.
7. Srebrny medal Cezary Dębek, Urszula Ostaszewska, Jan Adamczyk, Jan Targosz, „Rubber-bitumen blend for railways and roads vibroisolation”, International Warsaw Invention Show. Warsaw 14-16 October 2014.
8. Brązowy medal, Cezary Dębek, Andrzej Wasilewicz, Bogusław Ryszka, Marian Sala „A rope safety platform with elastomeric damping layers”, INST – Invention Show & Technomart, Tajpei, Tajwan 16-21.09.2014.
9. Nagroda specjalna od Chinese Innovation & Invention Society (Taiwan), Cezary Dębek, Andrzej Wasilewicz, Bogusław Ryszka, Marian Sala „A rope safety platform with elastomeric damping layers”, INST – Invention Show & Technomart, Tajpei, Tajwan 16-21.09.2014.
10. Brązowy medal Cezary Dębek, Jan Adamczyk, Jan Targosz, „Rubber-bitumen blend to railways and roads vibroisolation”, INST – Invention Show & Technomart, Tajpei, Tajwan 16-21.09.2014.
11. Nagroda specjalna od Asia Invention Association, Cezary Dębek, Jan Adamczyk, Jan Targosz, „Rubber-bitumen blend to railways and roads vibroisolation”, INST – Invention Show & Technomart, Tajpei, Tajwan 16-21.09.2014.

Działalność naukowo-badawcza