Raport Łukasiewicza

Już jest!  Pierwszy tego typu raport organizacji badawczej skierowany do szerokiego grona odbiorców.

„Raport Łukasiewicza. Nauka dla Przyszłości” zawiera podsumowanie najważniejszych osiągnięć i inicjatyw zrealizowanych przez Sieć Badawczą Łukasiewicz w latach 2019 – 2020.

W sposób kompleksowy i przystępny przedstawia tę największą w Polsce sieciową organizację badawczą, z punktu widzenia czterech kluczowych dla rozwoju Łukasiewicza perspektyw: Klient, Ludzie, Organizacja i Finanse. Prezentuje także wybrane informacje dotyczące zaangażowania Łukasiewicza w walkę z pandemią koronawirusa oraz aktywności z obszaru społecznej odpowiedzialności.

W wersji elektronicznej Raport dostępny jest na https://bit.ly/3ubZr8m

Zachęcamy do lektury!

Raport Łukasiewicza