GEKON 2

Źródło finansowania: NCBiR

Całkowity budżet projektu: 1 886 249 zł, (w tym dofinansowanie: 1 768 249 zł zł)

Dofinansowanie Łukasiewicz – IMPiB: 1 506 249 złTytuł projektu: Opracowanie nowatorskiej metody odzyskiwania sadzy pigmentowej i tworzyw sztucznych ze zużytych tonerów i elektrośmieci

Okres realizacji:

maj 2015 – czerwiec 2017

Opis projektu:

Celem projektu było opracowanie oraz wdrożenie metody odzyskania i ponownego zagospodarowania sadzy pigmentowej i tworzyw sztucznych (PP, PS, ABS) ze strumieni zużytych kartridży/tonerów/małogabarytowych elektrośmieci aktualnie nienadających się do ponownego wykorzystania.

Projekt polegał na odzysku i określeniu właściwości sadzy pochodzącej z tonerów drukujących oraz opracowaniu sposobu jej zagospodarowania. Obrano trzy kierunki wykorzystania sadzy jako modyfikatora / pigmentu: do kompozytów tworzyw termoplastycznych, w technologii wytwarzania gumy oraz do farb i lakierów. W każdym z tych kierunków wytworzono kompozyty i mieszanki bazujące na masowo przetwarzanych polimerach zawierające różne ilości sadzy odpadowej. Dla wszystkich uzyskanych próbek określono podstawowe parametry wytrzymałościowe, fizyczne i reologiczne. Z kompozytów zawierających sadzę o najlepszych parametrach wytworzono prototypowe wyroby w postaci folii, pojemników, uszczelki, płyty itp.

GEKON 2