CORNET (BioCoat)

Źródło finansowania: NCBiR

Całkowity budżet projektu: 784 158,20 zł, (w tym dofinansowanie: 768 862,16 zł)

Dofinansowanie Łukasiewicz – IMPiB: 682 184,60 złTytuł projektu: Ekonomicznie opłacalne powłoki do wnętrz oparte na biopolimerach / Cost-effective biopolimer interior coatings

Okres realizacji

kwiecień 2014 – marzec 2016

Opis projektu:

Celem projektu było zbadanie możliwości zastosowania w wyrobach lakierowych biopolimerów, jako zamienników konwencjonalnych spoiw produkowanych z surowców petrochemicznych.

W wyniku realizacji projektu zmodyfikowano biopolimery oparte na poliolach otrzymanych z olejów roślinnych, a także białkach oraz estrach i eterach skrobi, w kierunku możliwości zastosowania ich jako spoiw do farb oraz opracowano wyroby lakierowe o właściwościach porównywalnych z właściwościami farb produkowanych z surowców petrochemicznych.

CORNET (BioCoat)