DEMONSTRATOR+

 Źródło finansowania: NCBiR

 

 

Całkowity budżet projektu:  12 917 742 zł, (w tym dofinansowanie: 6 776 955 zł)


Dofinansowanie Łukasiewicz – IMPiB: 2 075 750 zł


 

Tytuł projektu: Innowacyjna grupa opakowań kompostowalnych do kontaktu z żywnością „BIOTREM novum” z surowców odnawialnych oraz technologia ich wytwarzania

Okres realizacji:

listopad 2013-styczeń 2016

Opis projektu:

Celem projektu było przeprowadzenie modyfikacji produktów BIOTREM STANDARD, umożliwiającej rozszerzenie ich zastosowań, opracowanie innowacyjnego produktu o nazwie BIOTREM NOVUM, a także opracowanie nowej i ekonomicznej technologii wytwarzania tego typu materiałów.

Projekt dotyczył nowych materiałów przeznaczonych na wyroby jednorazowego użytku wytwarzanych na bazie otrąb pszennych lub kompozytów z tymi otrębami. Efektem części prac realizowanych w projekcie są innowacyjne wyroby nadal wytwarzane na bazie otrąb pszennych, ale o zmodyfikowanych właściwościach, nowe biokompozyty na osnowie polimeru biodegradowalnego oraz innowacyjna linia demonstracyjna przeznaczona do wytwarzania opisanych wyżej materiałów.

DEMONSTRATOR+