MOTOKOMP

Źródło finansowania:

Dotacja celowa Prezesa Centrum Łukasiewicz

Projekt badawczy

Tytuł projektu:

Opracowanie technologii wytwarzania struktur nośnych i ochronnych dla pojazdów o napędzie elektrycznym w oparciu o zaawansowane kompozyty termoplastyczne (MOTOKOMP)

Konsorcjum:

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

Okres realizacji:

5 październik 2020 – 5 październik 2021

Opis projektu:

Celem projektu było opracowanie technologii wytwarzania podzespołów strukturalnych pojazdów o napędzie elektrycznym, będących równolegle zasobnikami dla akumulatorów napędowych, przy wykorzystaniu materiałów kompozytowych z osnową termoplastyczną.

Zaletą opracowanej technologii jest zmniejszenie masy pojazdu, co pozwala na zwiększenie ładowności pojazdu lub zabrania większej ilości akumulatorów. Użycie materiałów kompozytowych o zbrojeniu z włókna węglowego pozwala połączyć funkcjonalność struktury nośnej z barierą ogniową zabezpieczającą wydostanie się płomienia w przypadku zapłonu akumulatorów. Zabezpieczenie kompozytowej struktury nośnej pojazdu elastomerową powłoką ochronną zwiększy jej odporność na uderzenia, co pozytywnie wpłynie na czas eksploatacji 2 pojazdów. Opracowana w zakresie projektu technologia będzie mogła być oferowana przedsiębiorcom opracowującym polski samochód elektryczny

MOTOKOMP