Toruń

Toruń

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników (IMPiB) ma za sobą długą drogę w historii funkcjonowania w ramach różnych systemów gospodarczych i stanowi kontynuację działalności badawczo – rozwojowej, rozpoczętej w dniu 12 lipca 1962 roku.

Krótki rys historyczny Łukasiewicz – IMPiB:

1962
Zarządzeniem Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 12 lipca 1962 r. zostało powołane z dniem 01.07.1962 r. Centralne Biuro Konstrukcji Aparatów i Maszyn Chemicznych w Toruniu.

1972
Zarządzeniem Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 14 lipca 1972 r. został utworzony z dniem 01.04.1972 r. Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Maszyn i Urządzeń Chemicznych „Metalchem”.

1998
Zarządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 1998 r. nastąpiła reorganizacja i utworzenie z dniem 01.01.1999 r. Instytutu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Metalchem”.

2002
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2002 r. nastąpiła reorganizacja Instytutu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Metalchem” i utworzenie z dniem 04.11.2002 r. w oparciu o część zakupionego Instytutu Przemysłu Tworzyw i Farb w Gliwicach, Oddziału Zamiejscowego Tworzyw i Farb w Gliwicach.

2004
Pismem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 21.07.2004 r. w oparciu część zakupionego Ośrodka – Badawczo Rozwojowego „Erg” utworzono z dniem 01 sierpnia 2004 r. Oddział Zamiejscowy w Jaśle.

2008
Na mocy rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 3 października 2007 r. z dniem 01 stycznia 2008 r. nastąpiło włączenie do naszego Instytutu następujących jednostek badawczo-rozwojowych:
Instytutu Barwników i Produktów Organicznych z siedzibą w Zgierzu, Instytutu Przemysłu Gumowego „Stomil” z siedzibą w Piastowie oraz Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Kauczuków i Tworzyw Winylowych z siedzibą w Oświęcimiu.
W wyniku przyłączenia wyżej wymienionych jednostek dotychczasowy Instytut Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Metalchem” otrzymał nazwę: „Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników”.

2015
Na mocy Zarządzenia Dyrektora Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników z 26 marca 2015 r., z dniem 1 kwietnia tego roku został utworzony Oddział Przetwórstwa Materiałów Polimerowych w Toruniu.

2019
Na mocy ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz, z dniem wejścia w życie tej ustawy, tj. z dniem 1 kwietnia 2019 r., Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników stał się Instytutem Sieci i używa nazwy:
„Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników”.