EMInnovation

Źródło finansowania:

Dotacja celowa Prezesa Centrum Łukasiewicz

Projekt badawczy

Doskonałość Naukowa 2021

Tytuł projektu:

„Właściwości magneto-dielektryczne hybrydowych warstw organiczno-nieorganicznych o potencjale aplikacyjnym w usuwaniu smogu elektromagnetycznego”

Konsorcjum:

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

Okres realizacji:

15 wrzesień 2021 – 15 wrzesień 2023

Opis projektu:

Celem projektu jest wytworzenie hybrydowych warstw organiczno-nieorganicznych o wysokiej absorpcji promieniowania elektromagnetycznego w szerokim zakresie częstotliwości. W ramach realizacji projektu przewiduje się opracowanie technologii wytwarzania innowacyjnych materiałów multiferrytowych w postaci cząstek. Z uwagi na różnice we właściwościach magnetycznych oraz elektrycznych poszczególnych ferrytów przewiduje się uzyskanie materiałów o nietypowych właściwościach magneto-dielektrycznych i wysokiej zdolności absorpcji promieniowania elektromagnetycznego.

EMInnovation