Główny specjalista – koordynator zakładu

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

oferta pracy koordynator zakladu

poszukuje kandydata na stanowisko:
Główny specjalista – koordynator zakładu

Miejsce pracy: Toruń

 

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej będzie należeć:

 • organizowanie, planowanie i zarządzanie Zakładem Badawczo-Doświadczalnym Urządzeń do Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych
 • optymalizacja kosztów produkcyjnych
 • udział we wdrożeniu nowych projektów inwestycyjnych
 • stałe monitorowanie efektywności pracy
 • analiza planów produkcyjnych
 • zapewnienie realizacji produkcji zgodnie z ilościowymi i jakościowymi wymaganiami klientów
 • dbałość o przestrzeganie standardów bhp oraz doskonalenie standardów pracy
 • optymalizacja wykorzystania zasobów ludzkich i technicznych
 • zarządzanie podległym zespołem ok. 15 os.
 • nadzór nad bezawaryjnym funkcjonowaniem maszyn i urządzeń
 • udział przy sporządzaniu budżetu kosztów wydziałowych zakładu

Od kandydata oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego magisterskiego (branża mechaniczna)
 • 3 letniego doświadczenia na podobnym stanowisku
 • umiejętności zarządzania grupą pracowników
 • prawa jazdy kat B
 • bardzo dobrej znajomości zagadnień technologicznych (obróbka metalu) oraz produkcyjnych
 • bardzo dobrej umiejętności organizacyjnej i ustalania priorytetów pracy

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • elastyczne godziny rozpoczęcia pracy (6.00-8.00 godz.)
 • możliwość rozwoju zawodowego i samorealizacji
 • atrakcyjne i stabilne warunki zatrudnienia
 • grupowe ubezpieczenie na życie
 • pakiet socjalny

Aplikacje należy przesyłać na adres: sekretariat@impib.pl w tytule wpisując rekrutacja do 19.06.2019 r. godz. 12:00.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie przez Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55, 87-100 Toruń. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o uprawnieniach, jakie przysługują mi w zakresie przetwarzania moich danych” lub (w przypadku zainteresowania udziałem także w przyszłych rekrutacjach):

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55, 87-100 Toruń, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz, że zostałem(am) poinformowany(a) o uprawnieniach, jakie przysługują mi w zakresie przetwarzania moich danych”.

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55, 87-100 Toruń. Dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji, a także – w przypadku wyrażenia zgody – dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także prawie od wycofania zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Informacje o kandydatach, którzy zgłoszą się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Informacja o wyniku naboru, zawierająca określenie stanowiska pracy, na które nabór był prowadzony, imię albo imiona i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, a także uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo niezatrudnienia żadnego kandydata będzie upubliczniona zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

 

Główny specjalista – koordynator zakładu