II etap modernizacji i przystosowania hali produkcyjno-montażowej do celów naukowo-badawczych