Informacja z otwarcia ofert, nr postępowania 7/ZP-U/TA/2018