Instytut

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

Jako Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników od lat ściśle współpracujemy z przemysłem i biznesem, świadcząc najwyższej jakości usługi zarówno dla dużych, średnich jak i małych przedsiębiorstw.

Specjalizujemy się w obszarach gospodarki takich jak budownictwo, transport, ochrona środowiska, służby militarne, medycyna i ochrona zdrowia, a także szeroko pojęta produkcja. Dostarczamy rozwiązania, które pozwalają naszym Klientom rozwijać się i stawać się liderami swojej branży, a także poszerzać asortyment i udoskonalać go, wprowadzając na rynek liczne innowacje.

Historia Instytutu

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

Umiejscowiony jest w trzech lokalizacjach, których uzupełniająca się działalność pozwala nam na kompleksowe realizowanie potrzeb Klientów. W siedzibie głównej w Toruniu specjalizujemy się w przetwórstwie tworzyw polimerowych, natomiast Centrum Farb i Tworzyw w Gliwicach jest liderem prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie technologii farb i lakierów oraz przetwórstwa i stosowania tworzyw polimerowych; zaś Centrum Elastomerów i Gumy w Piastowie dostarcza najwyższej jakości prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie przetwórstwa i stosowania gumy i elastomerów.

Łukasiewicz – IMPiB jest jedynym krajowym Instytutem Badawczym o tak interdyscyplinarnym zakresie działalności, oferującym skuteczne rozwiązania w dziedzinie inżynierii materiałów polimerowych, elastomerów i gumy, farb i lakierów oraz projektowania i budowy maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw polimerowych w nowoczesnych formach współpracy z przemysłem.

Prowadzimy współpracę z przedsiębiorcami oraz wieloma instytucjami naukowymi i tam także znajdujemy odbiorców naszych usług komercyjnych. Na mapie naszych partnerów naukowych silnie zaznaczona jest Europa Środkowo – Wschodnia: Ukraina, Rosja, Czechy, Słowacja czy Rumunia. Posiadamy również wielu partnerów z Europy Zachodniej, w tym w Niemczech, Francji i Hiszpanii.

Instytut uczestniczy w międzynarodowych wydarzeniach naukowych, jesteśmy organizatorem cyklicznych, międzynarodowych konferencji branży farb, tworzyw i elastomerów, których głównym celem jest transfer najnowszych osiągnięć w tych dziedzinach do Polski, czyniąc z niej centrum informacji dla Europy Środkowej i Wschodniej.

Poprzez działalność wydawniczą Instytutu, który jest wydawcą czasopisma naukowo-technicznego o zasięgu międzynarodowym: „Elastomery” upowszechniamy wyniki prac badawczo-rozwojowych realizowanych zarówno w Łukasiewicz – IMPiB jak i w innych jednostkach naukowych. Realizujemy się jako lider innowacyjnych rozwiązań technologicznych, mając przy tym na celu wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez implementację wyników naszych badań i zaawansowanych technologii.

Podstawą naszych sukcesów jest przede wszystkim kadra naukowo-badawcza i nowoczesne zaplecze infrastruktury doświadczalnej i badawczej. Nie zapominamy w naszej misji o wartościach takich jak dbałość o jakość i rozwój, profesjonalizm, innowacyjność i kreatywność.

Z dniem 1 kwietnia 2019 roku, na mocy przepisów ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz, Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników stał się Instytutem Sieci i używa nazwy „Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników”.

Jednocześnie od dnia 1 kwietnia 2019 roku:

  • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników wstąpił we wszystkie prawa i obowiązki, których podmiotem był Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników.
  • Uprawnienia i obowiązki Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, wynikające z decyzji administracyjnych przeszły z mocy prawa na Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników.
  • Mienie Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników stało się mieniem Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników.
  • Wierzytelności i zobowiązania Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników stały się wierzytelnościami i zobowiązaniami Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników jest państwową osobą prawną i występuje w obrocie we własnym imieniu i na własny rachunek.
Pozostałe dane dotyczące Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników pozostały bez zmian.

Dyrekcja

Marlena-Maslanka-2-410x410-1

dr Marlena Maślanka

Dyrektor Instytutu

tomasz_zuk-2-kopia

dr inż. Tomasz Żuk

Dyrektor Centrum Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych

mariola_bodzek

dr inż. Mariola Bodzek - Kochel

Dyrektor Centrum Farb i Tworzyw

Monika-Malesa

dr inż. Monika Malesa

Dyrektor Centrum Elastomerów i Gumy

Anna Tobolewska

p.o. Dyrektora Departamentu Finansowo - Operacyjnego

Magdalena Puchalska

p.o. Dyrektora Departamentu Komercjalizacji i Marketingu

mgr Anetta Machalewska

Główna Księgowa

Rada Instytutu Sieci

Kadencja Rady Naukowej: od 09.12.2019 r.

dr Aneta Raszkowska – Kaczor
Łukasiewicz – IMPiB, Toruń

prof. dr hab. inż. Janusz Datta
Politechnika Gdańska, Gdańsk

dr inż. Tomasz Stawiński
MESKO S.A., Skarżysko – Kamienna

mgr Marek Adamiuk
Polimer Composites Technology Sp. z o.o., Solec Kujawski

dr hab. n.t. Rafał Malinowski
Łukasiewicz – IMPiB, Toruń

mgr inż. Jerzy Klimczak
SITPChem, Warszawa

dr hab. Piotr Rytlewski, prof. UKW
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz

mgr inż. Jarosław Markowski
Schoenberger Polska Enterprises Sp. z o.o., Toruń

dr inż. Tomasz Żuk
Łukasiewicz  – IMPiB, Toruń

Prezydium Rady Instytutu Sieci

Przewodniczący

prof. dr hab. inż. Janusz Datta
Politechnika Gdańska, Gdańsk

Zastępca Przewodniczącego

dr hab. n.t. Rafał Malinowski
Łukasiewicz – IMPiB, Toruń

Sekretarz

dr inż. Tomasz Żuk
Łukasiewicz  – IMPiB, Toruń