Komunikat o wyniku wyboru oferenta do zapytanie ofertowego z dnia 26.10.2016

Wybór wykonawcy na „dostawę, montaż i uruchomienie Laboratoryjnego separatora flotacyjnego wraz z przeprowadzeniem niezbędnego szkolenia” na drodze zapytania ofertowego zakończono dnia 22.11.2016r.

Do realizacji zamówienia wybrana została firma:
Biuro Inżynierskie Machnowski
Grzegorz Machnowski
Błonie  kod: 05-870
3-go Maja 18/20

Przewodniczący komisji dr inż. Cezary Dębek

 

Komunikat o wyniku wyboru oferenta do zapytanie ofertowego z dnia 26.10.2016