Kontakt

Wydawca:

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu
87-100 Toruń, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55
Tel./fax: (0-56) 650-03-33

Redakcja:

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu
Oddział Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie
05-820 Piastów, Harcerska 30
Tel. 22 723-60-25 do 29 wew. 289, +48 534-345-150
Fax: 22 723-71-96
e-mail: u.pawlowska@impib.pl

Kontakt