Kontakt

Łukasiewicz IMPiB
 Łukasiewicz IMPiB
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
87-100 Toruń, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 55
 
KRS 0000016844
REGON 000044569
NIP 879-017-06-91

Konta Bankowe:
BZ WBK S.A. 15 1090 1506 0000 0000 5002 0189
PEKAO S.A. 02 1240 4009 1111 0010 2013 2320

Pełnomocnik Dyrektora ds. Badawczo-Rozwojowych
dr inż. Krzysztof Bajer
tel. 56 650-00-44 w. 165
e-mail: krzysztof.bajer@impib.lukasiewicz.gov.pl

Sekretariat
Danuta Skowrońska
tel. 56 650-00-44, 56 659-84-22/23
tel/fax: 56 650-03-33
email: sekretariat@impib.lukasiewicz.gov.pl

Księgowość
tel. 56 650-00-44 w. 134/135

Administracja Obiektów
Zbigniew Kułaga
tel. 56 650-00-44 w. 129
e-mail: zbigniew.kulaga@impib.lukasiewicz.gov.pl

 
Zakład Badań i Technologii Materiałów Polimerowych
Kierownik Zakładu
dr hab. n.t. Rafał Malinowski, prof. Instytutu
tel. 56 650-00-44 w.142
e-mail: rafal.malinowski@impib.lukasiewicz.gov.pl
 
Kierownik Laboratorium Badawczego
dr Aneta Raszkowska – Kaczor
tel. (56) 650-00-44 w. 153
e-mail: aneta.raszkowska-kaczor@impib.lukasiewicz.gov.pl
 

Kierownik Laboratorium Technologicznego
mgr inż. Mariusz Błaszkowski
tel. 56 650-00-44 w. 168
e-mail: mariusz.blaszkowski@impib.lukasiewicz.gov.pl

p.o. Kierownika Zakładu Badawczo – Doświadczalnego
Urządzeń do Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych
inż. Adrian Bartnicki
tel. 56 650-00-44 w. 157
e-mail: adrian.bartnicki@impib.lukasiewicz.gov.pl

Główny Energetyk
mgr inż. Jerzy Kozakiewicz
tel. 56 650-00-44 w. 158
e-mail: jerzy.kozakiewicz@impib.lukasiewicz.gov.pl

 

 
 
 
Kontakt