Misja Gospodarcza w Institute for Advancement of Technology (KIAT) w Korei Południowej.

W październiku przedstawiciele Sieci Badawczej Łukasiewicz z V-ce Prezesem Marcinem Kraską na czele uczestniczyli w misji gospodarczej w Korei. Odwiedzili m.in. Institute for Advancement of Technology (KIAT) w Korei Południowej.

Celem wyjazdu było pogłębienie dotychczasowej współpracy oraz zapoczątkowanie realizacji konkretnych projektów. Bardzo istotną kwestią poruszaną podczas spotkań było ustalenie kanałów komunikacji niezbędnych na poziomie operacyjnym.

https://www.kiat.or.kr/front/board/boardContentsView.do
Misja Gospodarcza w Institute for Advancement of Technology (KIAT) w Korei Południowej.