Młodszy specjalista (pion badawczy)

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy
Młodszy specjalista (pion badawczy)

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: Specjalista ds. marketingu w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników został wybrany pan Mateusz Umański zamieszkały w Lubiczu.

Uzasadnienie: Pan Mateusz Umański spełnił wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

Młodszy specjalista (pion badawczy)