Nagroda Polskiego Komitetu Normalizacyjnego „Kompas Normalizacji”

Kompas NormalizacjiKompas Normalizacji

Nasz Instytut otrzymał w tym roku nagrodę Polskiego Komitetu Normalizacyjnego „Kompas Normalizacji”.

Jest to nagroda, która ma na  celu uhonorowanie osób fizycznych oraz instytucji w dowód uznania dla ich osiągnięć w zakresie wspierania normalizacji, w tym: wybitne osiągnięcia i zasługi na rzecz polskiej normalizacji, promocję systemu normalizacji dobrowolnej, liczący się wkład w propagowanie wśród społeczeństwa postawy pronormalizacyjnej, a także wyjątkową aktywność w procesie opracowywania norm. Duży wkład w działalność normalizacyjną PKN mają pracownicy naszego Oddziału w Gliwicach.

25 września br. w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie pani Dyrektor Instytutu dr Marlena Maślanka odebrała nagrodę z rąk Prezesa PKN – Tomasza Schweitzera.

Więcej informacji:
https://www.pkn.pl/informacje/2020/09/kompasy-normalizacji-pkn-2020-zostaly-wreczone

 

Nagroda Polskiego Komitetu Normalizacyjnego „Kompas Normalizacji”