Nagrody i wyróżnienia

Badania nad syntezą biomateriałów polimerowych

 • Naukowa Nagroda Zespołowa Trzeciego Stopnia od Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, 27.10.2014, Warszawa

The safety platform with elastomeric damping layers for underground mining

 • srebrny medal- iENA International Trade Fair Ideas Inventions New Products, Nuremberg, 30.10-2.11.2014
 • wyróżnienie – od Stowarzyszenia „Russian House for International Sceintific and Technological Cooperations” iENA International Trade Fair Ideas Inventions New Products, Nuremberg, 30.10-2.11.2014
 • złoty medal – 10th anniversary edition of TECHNICON-INNOVATIONS, the 2014 Fair of Industrial Technology, Science and Innovation, 23-24 October, Gdańsk 2014
 • złoty medal – International Warsaw Invention Show. Warsaw 14-16 October 2014
 • brązowy medal – INST – Invention Show & Technomart, Tajpei, Tajwan 16-21.09.2014
 • nagroda specjalna – od Chinese Innovation & Invention Society (Taiwan), INST – Invention Show & Technomart, Tajpei, Tajwan 16-21.09.2014

Rubber-bitumen blend for railways and roads vibroisolation

 • srebrny medal – iENA International Trade Fair Ideas Inventions New Products, Nuremberg, 30.10-2.11.2014
 • srebrny medal – International Warsaw Invention Show. Warsaw 14-16 October 2014
 • brązowy medal – INST – Invention Show & Technomart, Tajpei, Tajwan 16-21.09.2014
 • nagroda specjalna – od Asia Invention Association, INST – Invention Show & Technomart, Tajpei, Tajwan 16-21.09.2014

Materiały kompozytowe na okładziny hamulcowe pociągów spełniające międzynarodowe wymagania UIC 541-3 

 • srebrny medal- 21 International Invention, Innovation & Technology Exhibition ITEX 2010, Kuala Lumpur
 • srebrny medal – Genewa 2010

Poprawa trwałości i warunków eksploatacji metalowych elementów maszyn i urządzeń w przemyśle gumowym

 • srebrny medal – 21 International Invention, Innovation & Technology Exhibition ITEX 2010, Kuala Lumpur

Wodne dyspersje polimerowe w materiałach ciernych

 • brązowy medal – 21 International Invention, Innovation & Technology Exhibition ITEX 2010, Kuala Lumpur

Elastomery o małym współczynniku tarcia

 • nagroda specjalna Iranu – 21 International Invention, Innovation & Technology Exhibition ITEX 2010, Kuala Lumpur

Węże gumowe wzmocnione włóknami syntetycznymi do paliw gazowych i ciekłych

 • brązowy medal, Genewa 2010
 • wyróżnienie Tajwan – 21 International Invention, Innovation & Technology Exhibition ITEX 2010, Kuala Lumpur

Statory do pomp przetłocznych dla przemysłu spożywczego spełniające dyrektywy europejskie

 • srebrny medal, Genewa 2010

Barierowe kompozyty elastomerowe

 • medal Wystawy ITEX – 20 International Invention, Innovation & Technology Exhibition ITEX 2009, Kuala Lumpur
 • złoty medal – Międzynarodowa Wystawa Wynalazków IWIS 2009, Warszawa
 • złoty medal – Międzynarodowe Targi Wynalazków SIIF, SEUL 2009
 • srebrny medal – Pomysły-Wynalazki-Nowe produkty, Norymberga – Jena 2009
 • srebrny medal – Eureka 2009 Competition, Bruksela
 • srebrny medal – 9 Moskiewski Międzynarodowy Salon Innowacji i Inwestycji, Moskwa 2009
 • GENIUS Medal – Międzynarodowa Wystawa Wynalazków Genius-Europa, Budapeszt

Biodegradowalne kompozyty skrobi termoplastycznej

 • złoty medal – Międzynarodowa Wystawa Wynalazków IWIS 2009, Warszawa
 • złoty medal, wyróżnienie Mołdawia – Genewa 2009
 • srebrny medal – Eureka 2009 Competition, Bruksela
 • brązowy medal – Pomysły-Wynalazki-Nowe produkty, Norymberga – Jena 2009
 • medal wystawy ITEX – 20 International Invention, Innovation & Technology Exhibition ITEX 2009, Kuala Lumpur
 • brązowy medal – Międzynarodowe Targi Wynalazków SIIF, SEUL 2009
 • brązowy medal – 9 Moskiewski Międzynarodowy Salon Innowacji i Inwestycji, Moskwa 2009
 • nagroda za najlepszy wynalazek – 14 Targi Wynalazczości i Innowacyjności, Damaszek 2009
 • GENIUS Cup, WĘGRY, Budapeszt – Międzynarodowa Wystawa Wynalazków Genius-Europa
 • medal II Targów Przemysłu Gumowego TOPGUM, Kielce 2008

Ekologiczna forma dodatków chemicznych do gumy

 • srebrny medal – Międzynarodowa Wystawa Wynalazków IWIS 2009, Warszawa
 • srebrny medal, Genewa 2009
 • brązowy medal – Międzynarodowe Targi Wynalazków SIIF, SEUL 2009
 • brązowy medal – Eureka 2009 Competition, Bruksela
 • brązowy medal – 9 Moskiewski Międzynarodowy Salon Innowacji i Inwestycji, Moskwa 2009
 • medal wystawy ITEX – 20 International Invention, Innovation & Technology Exhibition ITEX 2009, Kuala Lumpur
 • GENIUS Medal – Międzynarodowa Wystawa Wynalazków Genius-Europa, Budapeszt
 • wyróżnienie – Pomysły-Wynalazki-Nowe produkty, Norymberga – Jena 2009

Technologia wytwarzania wyrobów tkaninowo-gumowych

 • złoty medal – Eureka 2009 Competition, Bruksela
 • srebrny medal – Międzynarodowa Wystawa Wynalazków IWIS 2009, Warszawa
 • srebrny medal, wyróżnienie Iran – Genewa 2009
 • brązowy medal – Międzynarodowe Targi Wynalazków SIIF, SEUL 2009
 • brązowy medal – 9 Moskiewski Międzynarodowy Salon Innowacji i Inwestycji, Moskwa 2009
 • medal Wystawy ITEX – 20 International Invention, Innovation & Technology Exhibition ITEX 2009, Kuala Lumpur
 • GENIUS medal – Międzynarodowa Wystawa Wynalazków Genius-Europa, Budapeszt
 • wyróżnienie – Pomysły-Wynalazki-Nowe produkty, Norymberga – Jena 2009

Termoplastyczne kompozyty polimerowe w technice ortopedycznej

 • złoty medal – Eureka 2009 Competition, Bruksela
 • złoty medal – Międzynarodowe Targi Wynalazków SIIF, SEUL 2009
 • srebrny medal – Pomysły-Wynalazki-Nowe produkty, Norymberga – Jena 2009
 • srebrny medal – 9 Moskiewski Międzynarodowy Salon Innowacji i Inwestycji, Moskwa 2009
 • brązowy medal – Międzynarodowa Wystawa Wynalazków IWIS 2009, Warszawa
 • brązowy medal, wyróżnienie Rosja – Genewa 2009
 • medal Wystawy ITEX – 20 International Invention, Innovation & Technology Exhibition ITEX 2009, Kuala Lumpur
 • GENIUS Medal – Międzynarodowa Wystawa Wynalazków Genius-Europa, Budapeszt
 • medal wystawy Technicon – Technicon Innowacje 5 Targi Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji, Gdańsk 2009
 • medal Targów Przemysłu Gumowego TOPGUM, Kielce 2007

Spoiwo polimerowe nowej generacji do stosowania w okładzinach hamulcowych

 • medal II Targów Przemysłu Gumowego TOPGUM, Kielce 2008

Adhezja w układzie kompozytowym elastomer-plastomer

 • wyróżnienie II Targów Przemysłu Gumowego TOPGUM, Kielce 2008

Zastosowanie bombardowania jonowego do modyfikacji gotowych wyrobów gumowych

 • laur Forum Biznesu i Gazety Prawnej – Innowacja roku 2008

Technologia obróbki gniazd form i narzędzi metodą bombardowania jonowego w celu poprawy ich trwałości i ograniczenia „brudzenia”

 • wyróżnienie Targów Przemysłu Gumowego TOPGUM, Kielce 2007

Innowacje 2008

 • Opracowanie innowacyjnej technologii wyrobów tkaninowo-gumowych
 • Sposób otrzymywania kompozytów dodatków chemicznych do gumy w postaci granulowanej o standardzie światowym
 • Kompozyty polimerowe w technice medycznej
Nagrody i wyróżnienia