Nagrody i wyróżnienia

Nagroda PKN Kompas Normalizacji 2020

2020

Nagroda PKN Kompas Normalizacji 2020

Nagroda PKN „Kompas Normalizacji’2020” dla Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w dowód uznania dla osiągnięć w zakresie wspierania normalizacji, w tym: wybitne osiągnięcia i zasługi na rzecz polskiej normalizacji, promocję systemu normalizacji dobrowolnej, liczący się wkład w propagowanie wśród społeczeństwa postawy pronormalizacyjnej, a także wyjątkową aktywność w procesie opracowywania norm.

2018

 

Dyplom Innoform 2018Dyplom Plastpol 2018Dyplom SIMP

Wyróżnienie w kategorii „Maszyny, narzędzia i urządzenia obróbcze” na II Międzynarodowych Targach Kooperacyjnych Przemysłu Narzędziowo-Przetwórczego INNOFORM‘2018, Bydgoszcz za produkt pn.
„Prototypowa wytłaczarka W25i z innowacyjnym systemem grzania”.

Wyróżnienie na XXII Międzynarodowych Targach Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy PLASTPOL‘2018, Kielce za produkt pn.
„Prototypowa wytłaczarka W25i z innowacyjnym systemem ogrzewania”.

III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie SIMP „Na najlepsze osiągnięcie techniczne 2017 roku” w kategorii: prace i stanowiska naukowo-badawcze, za opracowanie i wdrożenie osiągnięcia technicznego pn.
„Wytłaczarka ślimakowa W25i z innowacyjnym systemem grzania”.

 2015

Nagroda SIMP MFO1 Nagroda SIMP Biotrem1  
Nagroda POTT Biotrem1 Nagroda POTT MFO1
III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie SIMP „Na najlepsze osiągnięcie techniczne 2014 roku” w kategorii: prace naukowo-badawcze, za opracowanie i wdrożenie osiągnięcia technicznego pn.
„Nowa linia technologiczna do wytwarzania opakowań BIOTREM NOVUM”.
 
Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie SIMP „Na najlepsze osiągnięcie techniczne 2014 roku” w kategorii: prace naukowo-badawcze, za opracowanie i wdrożenie osiągnięcia technicznego pn.
„Linia technologiczna do ciągłego wytłaczania tworzyw termoplastycznych z przeznaczeniem na wypełnienie profili metalowych”.
 
Nagroda IIº w 51. konkursie pn. „Przegląd Osiągnięć Technicznych Torunia” za pracę pn.
„Linia technologiczna do ciągłego wytłaczania tworzyw termoplastycznych z przeznaczeniem na wypełnienie profili metalowych”.
 
Wyróżnienie w 51. konkursie pn. „Przegląd Osiągnięć Technicznych Torunia” za pracę pn.
„Nowa linia technologiczna do wytwarzania opakowań Biotrem Novum”.

2014

Nagroda NOT rurka1 Nagroda POTT rurka1 Nagroda SIMP rurka1

I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie SIMP „Na najlepsze osiągnięcie techniczne 2013 roku” w kategorii: prace naukowo-badawcze, za opracowanie i wdrożenie osiągnięcia technicznego pn.
„Linia technologiczna oraz opracowanie technologii wytwarzania dwuwarstwowych cienkościennych rurek z poliolefin przeznaczonych do mikrokanalizacji”.
 
Nagroda Iº w 50-tym konkursie pn. „Przegląd Osiągnięć Technicznych Torunia” za pracę pn.
„Linia technologiczna oraz opracowanie technologii wytwarzania dwuwarstwowych cienkościennych rurek z poliolefin przeznaczonych do mikrokanalizacji”.
 
Nagroda IIº w 50-tym konkursie pn. „Osiągnięcia w Technice i Ochronie Środowiska” za wdrożenie pn.
„Linia technologiczna oraz opracowanie technologii wytwarzania dwuwarstwowych cienkościennych rurek z poliolefin przeznaczonych do mikrokanalizacji”.

2013

Nagroda NOT Dektra1 Nagroda POTT Dektra1 Nagroda SIMP Dektra1

Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie SIMP „Na najlepsze osiągnięcie techniczne 2012 roku” w kategorii: prace naukowo-badawcze, za opracowanie i wdrożenie do produkcji urządzeń pn.
„Prototypowe urządzenia i zespoły funkcjonalne do impregnacji i konfekcjonowania siatki podtynkowej z włókna szklanego”.
 
Nagroda IIº w konkursie pn. „Przegląd Osiągnięć Technicznych Torunia” za wdrożenie pn.
„Prototypowe urządzenia i zespoły funkcjonalne do impregnacji i konfekcjonowania siatki podtynkowej z włókna szklanego”.
 
Nagroda IIº w konkursie pn. „Osiągnięcia w Technice i Ochronie Środowiska” za wdrożenie pn.
„Prototypowe urządzenia i zespoły funkcjonalne do impregnacji i konfekcjonowania siatki podtynkowej z włókna szklanego”.
 
Srebrny Medal w konkursie Innowacje ‘2013 na Targach Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji „TECHNICON – INNOWACJE” Gdańsk ‘2013 za wynalazek pn.
„Biodegradowalna folia z surowców odnawialnych”.

 

Wyróżnienie w kategorii „Maszyny, narzędzia i urządzenia obróbcze” na II Międzynarodowych Targach Kooperacyjnych Przemysłu Narzędziowo-Przetwórczego INNOFORM‘2018, Bydgoszcz za produkt pn.
„Prototypowa wytłaczarka W25i z innowacyjnym systemem grzania”.

Nagrody i wyróżnienia