Usługi technologiczno-doświadczalne

Laboratorium Doświadczalno – Technologiczne Tworzyw
Centrum Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych w Toruniu

Oferujemy usługi w zakresie:

 • przeprowadzenia prób technologicznych,
 • badań przemysłowych i rozwojowych w skali półtechnicznej,
 • wstępnej produkcji doświadczalnej w obszarze wytłaczania kompozytów polimerowych, folii płaskiej, profili, w tym rur i wężyków,
 • produkcji doświadczalnej w zakresie recyklingu odpadów tworzywowych.

Dysponujemy odpowiednią aparaturą dla przeprowadzania prób technologicznych dla wytłaczania kompozytów polimerowych:

 • wytłaczarka dwuślimakowa współbieżna BTSK 20/40D, która umożliwia otrzymywanie kompozytów tworzyw polimerowych poprzez dodatek innych polimerów, napełniaczy proszkowych i środków modyfikujących,
 • linia do wytwarzania folii 3-warstwowej typ 3xW25, na której wykonywane są próby i badania wytłaczania folii wielowarstwowej z zastosowaniem różnych polimerów,
 • stanowisko PlastiCorder Brabender, na którym są wykonywane prace badawcze w zakresie otrzymywania z polimerów i mieszanek polimerowych próbek badawczych w postaci pręcika, taśmy płaskiej i rękawa folii dmuchanej.

Laboratorium Doświadczalno – Technologiczne Elastomerów
Centrum Elastomerów i Gumy w Piastowie

Oferujemy usługi w zakresie:

 • przeprowadzenia prób technologicznych,
 • badań przemysłowych i rozwojowych w skali półtechnicznej,
 • wstępnej produkcji doświadczalnej w obszarze wytwarzania i recyklingu mieszanek, wyrobów i granulatów z gumy.

Dysponujemy odpowiednią aparaturą dla przeprowadzania prób technologicznych dla wytwarzania i recyklingu mieszanek, wyrobów i granulatów z gumy:

 • mieszarki zamknięte o pojemności 1,2 l i 12 l oraz walcarki,
 • wysokowydajne wtryskarki o objętości wtrysku do 1000 mm i sile zamykania formy do 320 t,
 • prasy wulkanizacyjne o sile zamykania do 300 t i wymiarach płyt grzejnych 400×400, 600×600 i 800×800 mm,
 • ciągi do wulkanizacji wyrobów wytłaczanych w stopionych solach,
 • parowy kocioł wulkanizacyjny (długość 1,5 m, średnica 60 cm).


 • Laboratorium Badawcze Wyrobów Lakierowych
  Centrum Farb i Tworzyw w Gliwicach

Oferujemy usługi w zakresie:

 • przeprowadzenia prób technologicznych,
 • badań przemysłowych i rozwojowych w skali półtechnicznej,
 • wstępnej produkcji doświadczalnej w obszarze wytwarzania farb i lakierów.

Dysponujemy odpowiednią aparaturą dla przeprowadzania prób technologicznych dla wytwarzania farb i lakierów.