Ogłoszenie 16.03.2012

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników z siedzibą w Toruniu,ul. M. Skłodowskiej – Curie 55 ogłasza  s p r z e d a ż   OKIEN Z PVC o łącznej powierzchni:
1)o wysokości 120 cm – 29m2
2) o wysokości 115 cm- 90m2
OKNA pochodzą z odzysku (z demontażu) i są w bardzo dobrym stanie.
Wysokość okien wynosi 120 cm i 115 cm
Oferty na zakup  okien można składać drogą  elektroniczną na adres  hannag@impib.pl, drogą fax-ową na nr 56/650-03-33  lub w formie papierowej  w sekretariacie siedziby  Instytutu  w terminie do dnia 26.03.2012 r.

Ogłoszenie 16.03.2012