Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Instytutu IMPiB