Ogłoszenie o wynikach I etapu konkursu na Dyrektora Instytutu IMPiB