Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1/GP/12/2011/I

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 364876-2011 z dnia 2011-11-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu – Toruń
 1. Przedmiotem zamówienia jest całodobowy dozór i ochrona mienia oraz sprzątanie pomieszczeń laboratoryjno – biurowych Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników zwanego dalej Instytutem IMPiB lub Instytutem w…

 Termin składania ofert: 2011-11-15
Numer ogłoszenia: 374326 – 2011; data zamieszczenia: 10.11.2011
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 364876 – 2011 data 04.11.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Ul. M. Skłodowskiej – Curie 55, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6500044 w.149, 123, fax. 056 6500333.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.11.2011 godzina 09:00, miejsce: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, ul. M. Skłodowskiej – Curie 55, 87-100 Toruń, pokój 107.
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.11.2011 godzina 09:00, miejsce: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, ul. M. Skłodowskiej – Curie 55, 87-100 Toruń, pokój 107.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1/GP/12/2011/I