Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2/NG/1/2012/II

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 89954-2012 z dnia 2012-03-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu – Toruń

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Oddziału Farb i Tworzyw w Gliwicach, ul. Chorzowska 50A zestawu aparatury do pomiaru właściwości elektrycznych materiałów polimerowych i powłok zwanego dalej także urządzeniami. 2. Przedmiot…

 Termin składania ofert: 2012-04-04
Numer ogłoszenia: 103358 – 2012; data zamieszczenia: 03.04.2012

 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 89954 – 2012 data 22.03.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Ul. M. Skłodowskiej – Curie 55, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6500044 w.149, 123, fax. 056 6500333.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

W ogłoszeniu jest: 04.04.2012 godzina 08:00, miejsce: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, ul. M. Skłodowskiej – Curie 55, 87-100 Toruń, pokój 107.

W ogłoszeniu powinno być: 10.04.2012 godzina 08:00, miejsce: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, ul. M. Skłodowskiej – Curie 55, 87-100 Toruń, pokój 107.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2/NG/1/2012/II